Foto: Kerstin Larsson

Con Brio Gospel

Kören som vill sprida glädje.

Con Brio Gospel träffas på måndagar mellan 19.00-21.00 på Kyrkans gård-Lockörn. 
Mer om kören och när den sjunger hittar du på Con Brios egen hemsida.