Foto: Magnus Aronson/Ikon

Cantando - Kyrkans gård Lockörn

För dig som är 9-12 år gammal

Kören startar vecka 4.

Cantando är en kör för dig som är 9, 10, 11 eller 12 år gammal (åk 3-6)
Kören träffas tisdagar på Kyrkans gård-Lockörn.
Drop-in med mellanmål från 14.30. Körövningen är mellan 15.00-16.00.

VÅRENS PROGRAM
Vårens träffar hittar du här