Foto: Kerstin Larsson

Café Lockörn

Välkommen med - du som är dagledig!

Café Lockörn innehåller ett varierat program, ibland med en gäst.
Andakt och kaffe med dopp ingår också.
Cafét håller öppet första onsdagen i månaden 14.00 på Kyrkans gård-Lockörn.
I vår öppnar caféet 5 ebruari och håller därefter öppet 4 mars, 1 april och 6 maj.  

Anita Olausson

Sunnersbergs församling

Diakoniassistent