Other languages with Google Translate

Use Google to automatically translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Prata med oss

Café Lockörn

Välkommen med - du som är dagledig!

Café Lockörn innehåller ett varierat program, ibland med en gäst.
Andakt och kaffe med dopp ingår också.
Cafét håller öppet första onsdagen i månaden 14.00 på Kyrkans gård-Lockörn.
I höst öppnar caféet 4 september. och håller därefter öppet 2 oktober och 6 november. Sista tillfället i höst blir församlingens julvandring. 

Anita Olausson

Sunnersbergs församling

Diakoniassistent