Other languages with Google Translate

Use Google to automatically translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Prata med oss

Café Lockörn

Välkommen med - du som är dagledig!

Café Lockörn innehåller ett varierat program, ibland med en gäst.
Andakt och kaffe med dopp ingår också.
Cafét håller öppet första onsdagen i månaden 14.00 på Kyrkans gård-Lockörn.
Höstens sista träff blir ondag 5 december då det blir julvandring.
I vår öppnar caféet 6 februari och håller därefer öppet 6 mars, 3 april och 8 maj. 

Anita Klasson

Sunnersbergs församling

Diakoniassistent