Foto: Kerstin Larsson

Café Lockörn

Välkommen med - du som är dagledig!

Café Lockörn innehåller ett varierat program, ibland med en gäst.
Andakt och kaffe med dopp ingår också.
Cafét håller öppet första onsdagen i månaden 14.00 på Kyrkans gård-Lockörn. 

Välkommen onsdag 30 mars och 4 maj!