Foto: Lisbeth Williamsson

Bukobahjälpen

Bukobahjälpen är en ideell förening som har till uppgift att på olika sätt stödja arbetet som lutherska kyrkan i nordvästra stiftet i Tanzania (ELCT) bedriver för att hjälpa barn som av olika anledningar lever på gatan i staden Bukoba.
”Tumaini Children center” (TCC) vill ge de här barnen och ungdomarna ett hopp att också de är viktiga och värdefulla att de också har en framtid. Ordet Tumaini betyder hopp.
Bukobahjälpen som organisation har funnits en tid men sommaren 2005 hölls första mötet för att bilda en ideell förening och hösten 2005 blev föreningen registrerad.
Föreningens uppgift är att samla in pengar som sedan vidarebefodras till TCC. Pengarna används till att utveckla projektet, fortbildning av personal och till löpande utgifter för barnen/ungdomarna som mat, kläder, skolgång, sjukvård, mediciner och fritidsaktiviteter. TCC får också bidrag från SIDA genom Forum Syd, pengar som används till löner, resor med mera.
Bukobahjälpen vill också på olika sätt sprida information om arbetet bland gatubarnen. Att stödja och uppmuntra personalen i sitt arbete är en annan viktig uppgift.
Sunnersbergs församling samlar kontinuerligt in pengar till Bukobahjälpen genom kollekter i gudstjänster, sommarmusik, konserter och minnesgåvor.

Läs mer om Bukobahjälpen här

Kontakt Bukobahjälpen

Lisbeth Williamsson som bor i Lidköping är ordförande i Bukobahjälpen. Läs mer här