Boka dop

Dopet - Gud finns med hela livet

Barn, unga och vuxna är lika välkomna att döpas. Du behöver inte prestera något, tro på rätt sätt eller förstå allting. Tvärt om – dopet är en gåva som bara är att ta emot. I dopet säger Gud ”Jag är med dig alla dagar intill tidens slut”. Vad som än händer finns Gud vid vår sida och vill hjälpa oss till ett gott liv.

Själva dopet sker enligt en särskild ordning, med särskilda moment och ord, men en del annat kan utformas på lite olika sätt. Längre ner finns en länk till sidor på Svenska kyrkans hemsida där du kan läsa mer om dop och sådant som är bra att tänka på innan man bokar in kyrka och dag. 

Välkommen att ta kontakt för att boka in kyrka, dag och tid. Präst, kantor och vaktmästare behöver också bokas.
Nu kan du hitta en doptid via nätet, och göra en preliminär bokning.
På sajten bokadop.nu finns alla Svenska kyrkans enheter och kyrkor i Lidköpings kommun samlade. 

Vill du hellre ringa går det bra. Vi svarar säkrast mellan 10.00-12.00 varje vardag på 0510-48 40 80. På sommaren gäller tisdag, onsdag och torsdag samma tid.
Du kan också mejla på sunnersberg@svenskakyrkan.se, så ringer vi upp.

Före dopet träffar du/ni den präst som ska döpa. Vid detta dopsamtal går ni tillsammans igenom gudstjänstens olika moment och planerar för sång och musik under akten. Prästen tar kontakt för ett lämpligt tillfälle. Mötet kan ske hemma hos dig/er eller på församlingsexpeditionen. 

Dopet får gärna vara en del av en gudstjänst. På Kyrkans gård-Lockörn firas mässa (gudstjänst med nattvard för alla åldrar) varje söndag klockan 10.00. Där kan det också gå bra att ha dop precis efter gudstjänsten, oftast brukar det vara cirka 12.30.
Dopet kan också utformas som en egen gudstjänst. Då gäller lördagar 14.00 och 16.00.

Om två dopfamiljer önskar samma dag kan det bli två dop vid samma tillfälle.
Vi försöker i möjligaste mån att se till era önskemål om vilken kyrka ni vill vara i. Sunnersbergs kyrka är dock vinterstängd mellan jul och påsk.
Behöver ni en större lokal för en eftersamling har vi tre alternativ för detta: Kyrkans gård-Lockörn, Kyrkskolan intill Sunnersbergs kyrka samt församlingshemmet vid Otterstads kyrka. Läs mer om det här.
Lokalen är gratis för den som är medlem i Sunnersbergs församling.
Församlingen har två dopklänningar att låna ut. De bokas via församlingsexpeditionen.

VAD HANDLAR DOPET OM?
Svenska kyrkans nationella hemsida kan du läsa om vad dop enligt Svenska kyrkans ordning innebär.