Foto: Ingrid Johnsson

Björkhagens begravningsplats

Strax söder om platsen där Otterstads gamla kyrka stod syns rester av Björkhagens begravningsplats. Platsen uppfördes och invigdes 1822 av kyrkoherden, prosten och hovpredikanten Jost Henrik Rythén. 
I Kyrkobladet våren 2020 skrev Ingrid Johnsson en artikel om prostens kamp mot den tidens corona. 
Artikeln kan du läsa här

Jost Henrik Rythén föddes 19 mars 1777 i Mulseryd (Bottnaryds församling), sydväst om Jönköping. Prästvigd 5 september 1802.
Han blev hovpredikant hos änkedrottning Sofia Magdalena (maka till Gustav III som mördats 1792) 15 oktober 1808. 
Åtföljde regementet åren 1808 och 1809 som pastor under Finska kriget där Finland övergick i ryska händer. Sverige förlorade en tredjedel av sitt territorium och en fjärdedel av sin befolkning.
1810 gifte han sig med Catharina Gustafva Ulrica Schmiterlöw född 1788. Också hon var från Jönköpingstrakten.
Efter att ha tjänstgjort som kyrkoherde i Otterstad i nära trettio år (från 10 maj 1810), avled han 27 december 1838, 61 år gammal. 
Barn: Fredrik August, Henrietta Matilda och Amalia Charlotta
På ett ställe anges fyra barn, varav två nådde vuxen ålder.
 
Prosten Rythéns och hans dotter Henriettas gravstenar syns ännu på Björkhagens begravningsplats (söder om Otterstads gamla kyrka). Henrietta dog 1826, tretton år gammal.