Biskop Åkes brev inför det nya kyrkoåret

”Tillsammans har vi fått ett uppdrag!”

Mission är ett inget enkelt ord. Från engelskan översätts det ofta med ordet ”uppdrag”. Det säger att Gud vill mig, älskar mig, sänder mig och att vi tillsammans har fått uppdraget att berätta om Guds kärlek och omsorg. Så kan vi förvandla världen, menar biskop Åke Bonnier som i advent följer upp traditionen att skicka ett brev till församlingsborna i Skara stift.

Vad är ett biskopsbrev?
För sjunde året i rad skriver biskop Åke Bonnier ett brev till stiftets församlingar. Biskopens brev är ett avstamp inför det nya kyrkoåret och vill bjuda in till fördjupning och reflektion. Det senaste brevet handlar om mission, en del av kyrkans grundläggande uppgift. De andra delarna är gudstjänst, undervisning och diakoni. 

Åke Bonnier har varit biskop i Skara stift sedan 2012. Han leder domkapitlet som har tillsynen över präster och diakoner. Som ordförande i stiftsstyrelsen företräder han kyrkans demokratiska uppbyggnad. Med hjälp av stiftskansliet och dess medarbetare vill han inspirera församlingarna i deras arbete.