Foto: Johannes Frandsen/Ikon

Barn och unga

Välkommen tillbaka alla barn, unga och föräldrar. Höstterminen har startat!

Miniorer

Det finns miniorer på två platser.

Storminiorer

Det finns stor-miniorer på två platser.

Juniorer

Grupper för juniorer finns på två platser.

Föräldra-barn grupper

En öppen mötesplats för föräldralediga vuxna och deras barn.