Foto: Johannes Frandsen/Ikon

Barn och unga

Nu har skolan börjat! Höstterminen startar vecka 37. 
Miniorer, stor-miniorer och juniorer ses som vanligt då!
Samma sak gäller för barnkörerna.

Föräldra-barngrupper och mötesplatser för unga påverkas mer av coronasmittan. Läs mer nedan om vad som gäller för respektive grupp.