Foto: Johannes Frandsen/Ikon

Barn och unga

Smittspridningen har tagit fart igen, därför startar verksamheten tidigast vecka 5. För föräldra-barngrupperna räknar vi med start vecka 8.