Ansvarig utgivare

Sunnersbergs församlings webbplats som är en del av Svenska kyrkans webbplats har ett eget utgivningsbevis.

Det innebär att det finns en ansvarig utgivare för alla sidor där webbadressen inleds med www.svenskakyrkan.se/sunnersberg. Övriga delar av Svenska kyrkans webbplats kan ha andra ansvariga utgivare.
Utgivningsbevis medför att det som publiceras på webbplatsen omfattas av yttrandefrihetsgrundlagen, på samma sätt som andra medier med ansvarig utgivare.

Ansvarig utgivare för Sunnersbergs församlings webbplats är kyrkoherde Monica Göransson. Hon nås på adressen: Sunnersbergs församling, Gamla Läckövägen 43, 531 55 LIDKÖPING, eller e-post monica.goransson@svenskakyrkan.se.