Foto: Kristin Lidell/Ikon

Andra söndagen i advent

Temat är "Guds rike är nära". Här finns en andakt ledd av Richard Burén samt information om kollekten.

Kollekten denna söndag går till Act Svenska kyrkans Julinsamling som pågår. I år är temat ”Bryt en tradition”.
Vi lever alla under samma himmel och har samma rättigheter. Men beroende på var vi föds, eller vilket kön vi har, ser verkligheten olika ut.
För sjuttonhundra år sedan blev en ung flicka bortlovad i äktenskap till en äldre man. När hon vägrade utsattes hon för grovt våld, hot och kränkningar innan hon till slut mördades. Hon blev tjugo år gammal. Hennes namn var Lucia.

Lucias öde tillhör inte det förgångna. Varje dag hotas, misshandlas, könsstympas och gifts flickor bort. Varje dag berövas flickor rätten till sin kropp och sina liv - bara för att de är flickor. 
Könsrelaterat våld är ett strukturellt problem vars orsaker är mångbottnade, men djupt rotade åsikter och normer kring flickors och kvinnors roll i samhället är ett av grundproblemen. 
Lucia bröt mot förväntningarna och hävdade rätten till sin tro, sin kropp och sina egna val. Tillsammans kan vi gå i Lucias fotspår och stoppa tvångsäktenskap, könsstympning och andra övergrepp. Tillsammans kan vi bryta skadliga traditioner.

Du kan swisha på 123 601 33 79
(Dagens kollekt, Sunnersbergs församling)
Tack för din gåva!