Foto: ikon/Svenska kyrkan

Internationellt engagemang

En del av en världsvid kyrka

Svenska kyrkan kämpar för att stärka människor i deras kamp för mat, försörjning, trygghet, utbildning och hälsa. Som kristna har vi ansvar för varandra var vi än befinner oss, vi är delar i samma kropp. Vid de återkommande insamlingskampanjerna synliggörs viktiga frågor för en rättvis värld. Detta berör inte minst arbetet med klimat och miljö.
Arbetet handlar både om att samla in pengar, att engagera och skapa opinion i Sverige samt att visa på hur andra delar av den kristna kyrkan berikar kyrkan i Sverige. I tider när det talas om ”vi och dom” är det viktigt att hålla fram församlingen som en del av en världsvid kyrka.
I nuläget avsätts en procent av församlingens kyrkoavgift till Act Svenska kyrkan. Församlingens tre fokusområden är Bukobahjälpen i Tanzania, Svenska kyrkan i utlandet och Act Svenska kyrkan.
20 procent av Sveriges befolkning är utrikesfödda. Svenska kyrkans engagemang för människor på flykt och människor som är nya i Sverige grundar sig på en kristen människosyn. Som skapad till Guds avbild har varje människa ett okränkbart värde. De universella mänskliga rättigheterna är en konkretisering av vad det innebär att värna människovärdet. När människor hamnar i kläm eller rättigheter kränks så är vi som kristna kallade att synliggöra detta och verka för förändring.

MÅL:
- ett mer aktivt internationellt arbete utvecklas  
- givande och generositet hålls fram som livsstil
- engagemang skapas så att det internationella perspektivet genomsyrar allt församlingen gör
- fokusera på klimaträttvisa och låta det genomsyra detta område samt utvecklingsområdet ”Hållbarhet - klimat och miljö”

FRÅN OMVÄRLDSANALYSEN
Församlingen är en del av den världsvida kyrkan. Vi är alla människor med samma grundläggande behov, som trots olikheter hålls ihop av tanken om att vi är delar av samma kropp och grenar på samma träd. Vi delar både glädje och smärta. Utmaningen är att låta det internationella perspektivet genomsyra hela församlingen och allt arbete.