Foto: Anna Rask

Begravningsverksamheteten

Strömstads pastorat ansvarar för begravningsverksamheten och kyrkogårdarna i Strömstads kommun.

I Strömstads pastorat finns det sammanlagt 12 kyrkogårdar

 • Kyrkogården vid Strömstads kyrka
 • Myren
 • Mellby
 • Koster
 • Hogdal
 • Lommeland
 • Lommelands gamla kyrkogård/ Lommelanda kulle
 • Näsinge Västra
 • Näsinge Östra
 • Skee
 • Tjärnö
 • Krokstrand

Vid frågor om gravrätter
kontakta Karin Danielsson, tel. 0526-183 32
karin.e.danielsson@svenskakyrkan.se 

 

Pastoratet söker gravrättinnehavare till många gravar och därför är gröna skyltar utsatta på aktuella gravar.
Besökande som är anhöriga eller känner till anhöriga till de gravsatta i gravarna, där en grön skylt är utsatt, ombedes vänligen ringa de telefonnummer som står angivet, tel. 0526-183 00.

Glöm inte anmäla din eventuella adressändring till Strömstads pastorat.

 

Besöksadress expeditionen:
Södra Kyrkogatan 10, 452 30 Strömstad
tel. 0526-183 00
 
 
Fastighets- & begravningsverksamhetsansvarig
Joakim Coster, tel 0526-183 08, joakim.coster@svenskakyrkan.se 

Gravskötsel

Förutom de tjänster som utförs i samband med begravning och gravsättning åtar sig pastoratet även gravskötsel mot ersättning.

Vid frågor om gravskötsel
kontakta Victoria Erixon Tyft , tel. 0526-183 03 victoria.erixontyft@svenskakyrkan.se 

Gravkvarter vid skee kyrkorgård stängda för gravsättning av kista

Gravkvarteren GK1, GK2, GK3, GK4 och GK5 på kyrkogården vid Skee kyrka är stängda för gravsättning av kista. Vissa undantag med särskilda skäl, t.ex. sammanförande av makar, kan komma att ske, förutsatt att inga andra hinder förekommer.

Kvarteren som avses är inom den äldre delen av Skee kyrkogård.  Gravsättning av urna kommer fortsättningsvis att tillåtas.