Foto: Anna Rask

Begravning

Strömstads pastorat ansvarar för begravningsverksamheten och kyrkogårdarna i Strömstads kommun.

Levande ljus i kyrkan

Begravning

När en människa som står dig nära dör behöver du ta hand om dig och få tid att sörja. Men kanske är det inte nog med sorgen. Kanske är du den som ansvarar för allt det praktiska kring dödsfallet – att berätta för andra, att beställa en kista och att ordna med begravningen?

En liten vit sten med texten Älskade morfar.

När någon dör

Vem tar hand om kroppen när någon dör? Vilka räknas som närmast anhöriga och vad ska de göra? Här kan du läsa om vad som ska göras när någon dör, och av vem.

I Strömstads pastorat finns det sammanlagt 12 kyrkogårdar

 • Kyrkogården vid Strömstads kyrka
 • Myren
 • Mellby
 • Koster
 • Hogdal
 • Lommeland
 • Lommelands gamla kyrkogård/ Lommelanda kulle
 • Näsinge Västra
 • Näsinge Östra
 • Skee
 • Tjärnö
 • Krokstrand

Vid frågor om gravrätter
kontakta Victoria Erixon Tyft victoria.erixontyft@svenskakyrkan.se 
eller via telefon 0526-183 03, säkrast tisdgar och torsdagar mellan kl. 10-12

 

Pastoratet söker gravrättinnehavare till många gravar och därför är gröna skyltar utsatta på aktuella gravar.
Besökande som är anhöriga eller känner till anhöriga till de gravsatta i gravarna, där en grön skylt är utsatt, ombedes vänligen ringa de telefonnummer som står angivet, tel. 0526-183 00

Glöm inte anmäla din eventuella adressändring till Strömstads pastorat.

 

Besöksadress expeditionen:
Södra Kyrkogatan 10, 452 30 Strömstad
tel. 0526-183 00
 
 
Fastighets- &  kyrkogårdschef
Magnus Roessner, tel 0526-183 08, magnus.roessner@svenskakyrkan.se 

Gravskötsel

Förutom de tjänster som utförs i samband med begravning och gravsättning åtar sig pastoratet även gravskötsel mot ersättning.

Vid frågor om gravskötsel
kontakta Victoria Erixon Tyft victoria.erixontyft@svenskakyrkan.se 
eller via telefon 0526-183 03, säkrast tisdgar och torsdagar mellan kl. 10-12

Kontroller av gravstenar

Löpande utförs säkerhetskontroller av gravstenar på alla kyrkogårdar i pastoratet.

Gravkvarter vid skee kyrkorgård stängda för gravsättning av kista

Gravkvarteren GK1, GK2, GK3, GK4 och GK5 på kyrkogården vid Skee kyrka är stängda för gravsättning av kista. Vissa undantag med särskilda skäl, t.ex. sammanförande av makar, kan komma att ske, förutsatt att inga andra hinder förekommer.

Kvarteren som avses är inom den äldre delen av Skee kyrkogård.  Gravsättning av urna kommer fortsättningsvis att tillåtas.

En kyrkogård i solsken.

Begravningsavgiften

Begravningsavgiften finansierar begravningsverksamheten. Alla som är folkbokförda i Sverige – oavsett religion – och som har en kommunalt beskattningsbar inkomst betalar en begravningsavgift via sin skattsedel. Det är begravningsavgiften som finansierar begravningsverksamheten.