Foto: Anna Rask

Begravningsverksamheteten

Strömstads pastorat ansvarar för begravningsverksamheten och kyrkogårdarna i Strömstads kommun. Det finns tolv kyrkogårdar.

Aktuellt är att vi söker gravrättinnehavare till många gravar och därför har gröna skyltar utsatta.
Besökande som är anhöriga eller känner till anhöriga till de gravsatta i gravarna, där en grön skylt är utsatt, ombedes vänligen ringa de telefonnummer som står angivet.
Glöm inte anmäla din eventuella adressändring till Strömstads pastorat.

Södra Kyrkogatan 10, 452 30 Strömstad
tel 0526-183 00
 
 
Arbetsledare begravningsverksamheten Joakim Coster
tel 0526-183 08
E-mail: joakim.coster@svenskakyrkan.se

Förvaltningsassistent Karin Danielsson
0526-183 32
E-mail karin.e.danielsson@svenskakyrkan.se

Gravkvarter vid skee kyrkorgård stängda för gravsättning av kista

Gravkvarteren GK1, GK2, GK3, GK4 och GK5 på kyrkogården vid Skee kyrka är stängda för gravsättning av kista. Vissa undantag med särskilda skäl, t.ex. sammanförande av makar, kan komma att ske, förutsatt att inga andra hinder förekommer.

Kvarteren som avses är inom den äldre delen av Skee kyrkogård.  Gravsättning av urna kommer fortsättningsvis att tillåtas.