Starta en internationell grupp i din församling!

Svenska kyrkan är en del av en världsvid gemenskap mitt i en trasig värld.

Tillsammans med människor runt om i världen är vi kallade att gestalta hoppet om försoning hch rättvisa. I gudstjänst och diakoni, i mission och undervisning uttrycker kyrkan sitt uppdrag i vårt land och i andra länder. Genom det internationella arbetet delar Svenska kyrkan i solidaritet ansvar för arbete bland människor som lever i utsatthet.

 

Hur gör man för att starta?

I många församlingar finns redan internationella grupper som med stort engagemang och goda erfarenheter arbetar tillsammans. Har ni ännu inte kommit igång men vill ha råd och hjälp så ta kontakt med den internationella handläggaren i Strängnäs stift, Anne Falk, 0152-12 34 12, (växel), anne.falk@svenskakyrkan.se

Du kan även ta kontakt med Internationella rådet i Strängnäs stift och som jobbar för att väcka engagemang och inspirera församlingar till att arbeta .

Hur kan arbetet organiseras?

Internationella gruppen är motorn i församlingens internationella arbete genom sitt uppdrag att bevaka internationella frågor, engagera, inspirera, informera, påverka och ansvara för insamlingsarbetet. Alla som känner engagemang för och aktivt vill stödja Svenska kyrkans internationella arbete är välkomna!

Förslag på hur det kan se ut rent konkret:

  • Utse en ”kärngrupp”, som består av en samordnare, en anställd och en kontaktperson från kyrkorådet/församlingsråd.
  • Utifrån kärngruppen och församlingens resurser bygger man upp det internationella arbetet.
  • Alla medlemmar av gruppen ska registreras i KYRKSAM kyrkans organisationsregister som ombud eller intresserade av Internationellt arbete.
  • Gruppen ansvarar för budget och verksamhetsplan (med hjälp av den i gruppen som är anställd), och finns med som en tydlig del i församlingens vision.
  • Gruppen ansvarar för insamling. Insamlade medel kan öronmärkas till ett specifikt projekt ur Svenska kyrkans insamlingskatalog.