Stort intresse för arkitekttävling om Strängnäs domkyrka

Nyhet Publicerad

Till arkitekttävlingen som rör Strängnäs domkyrka och domkyrkoberget har 97 bidrag kommit in. Jurygruppen har haft sitt första möte och konstaterar att det blir ett digert arbete att välja ut de 5 bidrag som går vidare i steg två i tävlingen.

I början av hösten inbjöd Strängnäs domkyrkoförsamling med Aspö, med stöd av Strängnäs stift, till en arkitekttävling i två steg för domkyrkan och dess omgivning. Syftet är bland annat att domkyrkan och det omgivande domkyrkoberget ska kunna användas i fler sammanhang än de som traditionellt förknippas med kyrkobyggnader.


När första delmomentet avslutades den 27 november hade 97 tävlingsbidrag inkommit. Jurygruppen träffades den 8 december för sitt första möte. Förutom att se alla förslagen för första gången handlade mötet även om att alla jurymedlemmar skulle få lära känna domkyrkoberget och fastigheterna som ingår.

- Vi är glada över det stora intresse som arkitekttävlingen har väckt och att vi fått in så många förslag. Materialet vittnar om ett omfattande arbete som är nedlagt, säger Christofer Lundgren, domprost i Strängnäs domkyrkoförsamling med Aspö och ordförande i jurygruppen.

- Jag gläds också över juryns sammansättning, den ger både bredd och djup åt arbetet med att ta fram de fem förslag som kommer att gå vidare.


Alla inkomna förslag kommer att ställas ut i Strängnäs domkyrka under perioden 11 – 24 januari. Under perioden kommer också att bjudas in till informationsmöten.


Den 9 mars 2018 lämnar juryn besked om vilka 5 bidrag som går vidare till steg två i tävlingen. 

 

Följande personer nio personer ingår i jurygruppen:
Christofer Lundgren, domprost Strängnäs domkyrkoförsamling med Aspö är ordförande.
Lars Johnsson, 1:e vice ordf. stiftsstyrelsen, Strängnäs stift.
Fredrik Selander, stiftsdirektor, Strängnäs stift.
Birgitta Wrede, ordf. kyrkorådet, Strängnäs domkyrkoförsamling med Aspö.
Birgitta Rubenson, vice ordf. kyrkorådet, Strängnäs domkyrkoförsamling med Aspö.
Jacob Högfeldt, ordf. kommunstyrelsen, Strängnäs kommun.
Kerstin Barup, professor arkitekt SAR/MSA PhD utsedd av Sveriges Arkitekter.
Christoffer Harlang, arkitekt MAA professor PhD utsedd av Sveriges Arkitekter.
Åsa Ehn Hillberg, landskapsarkitekt LAR/MSA, Karavan, utsedd av Strängnäs domkyrkoförsamling med Aspö.


Projekt: Domkyrkoberget 
Tävlingen genomförs i två delar, där del ett är idéinriktad och genomförs som en allmän, internationell tävling. Del två genomförs som en inbjuden projekttävling mellan de fem bästa förslagsställarna som juryn väljer ut från steg ett. Arrangörens avsikt är att den arkitekt som vinner andra steget ska anlitas för att utveckla sitt projekt till genomförande.


Det är Strängnäs domkyrkoförsamling med Aspö, med stöd av Strängnäs stift, som arrangerar tävlingen. Den anordnas i enlighet med Lagen om offentlig upphandling (LOU) i samarbete med Sveriges Arkitekter.
Läs mer 

 

För mer information:
Marie Rydén Davoust
Biträdande Projektledare
Tel: 0152-245  17
marie.ryden.davoust@svenskakyrkan.se