Landets alla biskopar samlas i Strängnäs

Nyhet Publicerad

Den 24-25 januari möts ärkebiskop Antje Jackelén och biskopar från landets samtliga 13 stift i Strängnäs för överläggningar. 

 

Biskoparna samlas några gånger per termin för att dela erfarenheter och fatta beslut i frågor som hör samman med uppdraget att vara biskop. Denna gång är det biskop Johan Dalman i Strängnäs som står värd för mötet.

Biskopsmötet är ett officiellt organ för samråd mellan Svenska kyrkans biskopar. Ordförande och sammankallande i biskopsmötet är ärkebiskopen. Läs mer.

Värdskap för mötet alternerar mellan stiften. Senast biskopsmötet samlades i Strängnäs var 2012.

- Jag ser verkligen fram emot att få ta emot alla dessa kollegor här i vår stiftsstad Strängnäs som vi är så stolta över. Och jag vet att de ser fram emot att komma hit, säger biskop Johan Dalman. 

- Dessutom är det ju alltid roligt när grannar kommer på besök. Strängnäs stift är det stift som gränsar till flesta andra stift, hela sju stycken.