Nu finns en vinnare i arkitekttävlingen i Projekt Domkyrkoberget

Onsdag 3 juni 2020 offentliggjordes vinnaren i den internationella arkitekttävlingen i Projekt Domkyrkoberget. Vinnare är förslaget Stora och små möten - för stora och små av AART architects genom Markus Grieser, Anders Tyrrestrup, Mads Nygaard, Nicolaj Østergaard Thunbo och Asger Brix Pedersen i samarbete med Bach arkitekter genom Lone-Pia Bach.

Den internationella arkitekttävlingen för Domkyrkoberget i Strängnäs, är avslutad och juryn har valt ut en vinnare som bäst uppfyller tävlingsprogrammets kriterier.

Domkyrkoberget i Strängnäs har i mer än 1000 år varit en central knutpunkt för kyrka, utbildning och kultur. En plats som över århundradena fortlöpande har förändrats för att möta samtidens behov.

Med projekt Domkyrkoberget fortsätter Strängnäs domkyrkoförsamling med Aspö, tillsammans med de andra huvudmännen, att skapa årsringar i den historiska väven. Med fördjupade samtal om samverkan och en internationell arkitekttävling, ges förutsättningar för att platsens olika aktörer ska kunna fortsätta utvecklas och bedriva meningsfull verksamhet i en ny fysisk gestaltning.

Första steget i tävlingen avslutades våren 2018 och var öppet i sina direktiv, vilket gav förslag med en stor bredd. I steg två var direktiven tydligare för de fem arkitektteam som bjöds in att gå vidare. Det gäller exempelvis platsen, där två noder på området pekas ut som extra intressanta att beakta i relation till existerande byggnader och miljö.

Det vinnande förslaget är Stora och små möten - för stora och små. Förslagsställare är AART architects genom Markus Grieser, Anders Tyrrestrup, Mads Nygaard, Nicolaj Østergaard Thunbo och Asger Brix Pedersen i samarbete med Bach arkitekter genom Lone-Pia Bach.

Juryns motivering

Stora och små möten - för stora och små har på ett övertygande och inspirerande sätt låtit nya och befintliga byggnader skapa ett nära samspel runt Domkyrkan vilket stärker domkyrkobergets identitet som en samlande mötesplats. Förslagsställaren använder kontexten och domkyrkobergets kontakter med staden på ett kreativt sätt. Juryn värdesätter förslagets förmåga att både utveckla och visa inlevelse i och hänsyn till de befintliga kulturhistoriska värdena samt de höga skönhetsvärden som domkyrkoberget har.

Förslaget visar också på förståelse för Europaskolans och Kungliga bibliotekets behov.

Stora och små möten har på ett trovärdigt sätt tillgängliggjort och lyft fram idag oanvända eller underutnyttjade rum och utrymmen i Domkyrkan.

Förslagen och tilläggen i Domkyrkan visar en mycket god förståelse för kyrkorummets möjligheter och verksamhetens skilda behov. Analysen som ligger till grund för förändringarna framgår, förslagen är väl genomtänkta och logiskt förklarade.”

Läs hela juryutlåtandet här 

Juryutlåtande - pdf

Juryutlåtande

Juryutlåtande på engelska

Läs intervju med vinnaren i tidningen Arkitekten: https://arkitekten.se/nyheter/strangnasbo-tog-hem-segern-om-domkyrkan/

Se Markus Grieser och projektledare Marie Rydén Davoust berätta om planerna för domkyrkoberget: https://www.svt.se/nyheter/lokalt/sormland/omradet-kring-domkyrkan-far-ett-lyft-sa-kan-det-goras-om

Titta på det vinnande förslaget

Här kan du titta på det inlämnade materialet för ”STORA OCH SMÅ MÖTEN- FÖR STORA OCH SMÅ”

Vinjettbild

Planscher

Texter

 

 

Tävlingsförslagen i tävlingens båda steg kommer att bedömas av en jury bestående av:

 • Christofer Lundgren, domprost Strängnäs domkyrkoförsamling med Aspö 
 • Lars Johnsson, 1:e vice ordf. stiftsstyrelsen, Strängnäs stift.
 • Fredrik Selander, stiftsdirektor, Strängnäs stift.
 • Birgitta Wrede, ordf. kyrkorådet, Strängnäs domkyrkoförsamling med Aspö.
 • Birgitta Rubenson, vice ordf. kyrkorådet, Strängnäs domkyrkoförsamling med Aspö.
 • Jacob Högfeldt, ordf. kommunstyrelsen, Strängnäs kommun.
 • Kerstin Barup, professor arkitekt SAR/MSA PhD utsedd av Sveriges Arkitekter.
 • Christoffer Harlang, arkitekt MAA professor PhD utsedd av Sveriges Arkitekter.
 • Åsa Ehn Hillberg, landskapsarkitekt LAR/MSA, Karavan, utsedd av Strängnäs domkyrkoförsamling med Aspö

Juryn kommer under bedömningstiden att tillfråga sakkunniga och referensgrupper.
Jurysekreterare är arkitekt LAR/MSA Elisabet Elfström, Sveriges Arkitekter. Åsa Flarup-Källmark, programarkitekt och projektledare, är adjungerad till juryn.

 

Tävlingen genomförs i två delar, där del ett är idéinriktad och genomförs som en allmän, internationell tävling. Del två genomförs som en inbjuden projekttävling mellan de fem bästa förslagsställarna som juryn väljer ut från steg ett. Arrangörens avsikt är att den arkitekt som vinner andra steget ska anlitas för att utveckla sitt projekt till genomförande.

 

Det är Strängnäs domkyrkoförsamling med Aspö, med stöd av Strängnäs stift, som arrangerar tävlingen. Den anordnas i enlighet med Lagen om offentlig upphandling (LOU) i samarbete med Sveriges Arkitekter.

Läs mer på: www.svenskakyrkan.se/strangnas/projekt-domkyrkoberget-strangnas 

 

Arkitekttävlingen på Domkyrkoberget i Strängnäs går in sitt slutskede

Nu börjar arbetet med att knyta ihop säcken i den internationella arkitekttävlingen på Domkyrkoberget i Strängnäs. Den sjunde februari var sista dagen för inlämning för de fem arkitektfirmor som gått vidare från den första delen av tävlingen. En jury utser i mitten av maj en vinnare som bäst uppfyller tävlingsprogrammets kriterier.

Nu är andra steget av arkitekttävlingen i Projekt Domkyrkoberget igång

Måndag 4 november 2017 gick startskottet för de fem förslag som gått vidare i arkitekttävlingen som rör Strängnäs domkyrka. Tävlingen avslutades 7 februari 2018.

Strängnäs domkyrkoförsamling med Aspö arbetar med en vision för Strängnäs domkyrka och domkyrkoberget i framtiden. Genom att varsamt anpassa delar av domkyrkan med omgivning till nuvarande, och framtida, behov hos församling, stift och stad, skapas en miljö där kyrkbacken åter blir en plats som rymmer hela livet och olika aktörer strålar samman. Förhoppningsvis kan det som görs i och runt Strängnäs domkyrka tjäna som förebild för fler kyrkomiljöer i Sverige.

 • Marie Rydén Davoust

  Marie Rydén Davoust

  Strängnäs domkyrkoförsamling med Aspö

  Diakon, Projektledare

  Mer om Marie Rydén Davoust

  Biträdande projektledare för Domkyrkoberget och diakon