Nu finns en vinnare i arkitekttävlingen i Projekt Domkyrkoberget

Onsdag 3 juni offentliggjordes vinnaren i den internationella arkitekttävlingen i Projekt Domkyrkoberget. Vinnare är förslaget STORA OCH SMÅ MÖTEN - FÖR STORA OCH SMÅ av AART architects genom Markus Grieser, Anders Tyrrestrup, Mads Nygaard, Nicolaj Østergaard Thunbo och Asger Brix Pedersen i samarbete med Bach arkitekter genom Lone-Pia Bach.

Den internationella arkitekttävlingen för Domkyrkoberget i Strängnäs, är avslutad och juryn har valt ut en vinnare som bäst uppfyller tävlingsprogrammets kriterier.

Domkyrkoberget i Strängnäs har i mer än 1000 år varit en central knutpunkt för kyrka, utbildning och kultur. En plats som över århundradena fortlöpande har förändrats för att möta samtidens behov. Med projekt Domkyrkoberget fortsätter Strängnäs domkyrkoförsamling med Aspö, tillsammans med övriga huvudmän, att skapa årsringar i den historiska väven. Med fördjupade samtal om samverkan och en internationell arkitekttävling, ges förutsättningar för att platsens olika aktörer ska kunna fortsätta utvecklas och bedriva meningsfull verksamhet i en ny fysisk gestaltning.

Första steget i tävlingen avslutades våren 2018 och var öppet i sina direktiv, vilket gav förslag med en stor bredd. I steg två var direktiven tydligare för de fem arkitektteam som bjöds in att gå vidare. Det gäller exempelvis platsen, där två noder på området pekas ut som extra intressanta att beakta i relation till existerande byggnader och miljö.

Det vinnande förslaget är Stora och små möten - för stora och små. Förslagsställare är AART architects genom Markus Grieser, Anders Tyrrestrup, Mads Nygaard, Nicolaj Østergaard Thunbo och Asger Brix Pedersen i samarbete med Bach arkitekter genom Lone-Pia Bach.

Juryns motivering är: 

Stora och små möten - för stora och små har på ett övertygande och inspirerande sätt låtit nya och befintliga byggnader skapa ett nära samspel runt Domkyrkan vilket stärker domkyrkobergets identitet som en samlande mötesplats. Förslagsställaren använder kontexten och domkyrkobergets kontakter med staden på ett kreativt sätt. Juryn värdesätter förslagets förmåga att både utveckla och visa inlevelse i och hänsyn till de befintliga kulturhistoriska värdena samt de höga skönhetsvärden som domkyrkoberget har.

Förslaget visar också på förståelse för Europaskolans och Kungliga bibliotekets behov.

Stora och små möten har på ett trovärdigt sätt tillgängliggjort och lyft fram idag oanvända eller underutnyttjade rum och utrymmen i Domkyrkan.

Förslagen och tilläggen i Domkyrkan visar en mycket god förståelse för kyrkorummets möjligheter och verksamhetens skilda behov. Analysen som ligger till grund för förändringarna framgår, förslagen är väl genomtänkta och logiskt förklarade.”

Läs hela juryutlåtandet här: 

JURYUTLÅTANDE

JURYUTLÅTANDE PÅ ENGELSKA

Läs intervju med vinnaren i tidningen Arkitekten: https://arkitekten.se/nyheter/strangnasbo-tog-hem-segern-om-domkyrkan/

Se Markus Grieser och projektledare Marie Rydén Davoust berätta om planerna för domkyrkoberget: https://www.svt.se/nyheter/lokalt/sormland/omradet-kring-domkyrkan-far-ett-lyft-sa-kan-det-goras-om

Tillbaka till Projekt Domkyrkoberget >>> 

Titta på det vinnande förslaget

Här kan du titta på det inlämnade materialet för ”STORA OCH SMÅ MÖTEN- FÖR STORA OCH SMÅ”

Vinjettbild

Planscher

Texter

 

 

Läs om processen i arkitekttävlingen och Projekt Domkyrkoberget här:

Strängnäs domkyrkoförsamling med Aspö arbetar med en vision för Strängnäs domkyrka och domkyrkoberget i framtiden. Genom att varsamt anpassa delar av domkyrkan med omgivning till nuvarande, och framtida, behov hos församling, stift och stad, skapas en miljö där kyrkbacken åter blir en plats som rymmer hela livet och olika aktörer strålar samman. Förhoppningsvis kan det som görs i och runt Strängnäs domkyrka tjäna som förebild för fler kyrkomiljöer i Sverige.