Kortfilmer om domkyrkan

Se domkyrkoklockare Sara Innerfors visa och berätta spännande saker i Strängnäs domkyrka.

Varför bor det så många duvor i domkyrkan? Hör domkyrkoklockare Sara Innefors berätta. Följ med och se Strängnäs domkyrka.

Varför är domkyrkan sned? Hör domkyrkoklockare Sara Innerfors förklarar. Följ med och se Strängnäs domkyrka.

Hur många sidor har domkyrkans altarskåp ovanför högaltaret? Se domkyrkoklockare Sara Innerfors visa. Följ med och se Strängnäs domkyrka

Kan du se Maria i domkyrkan? Hör domkyrkoklockare Sara Innefors berätta om alla bilder. Följ med och se Strängnäs domkyrka.

PS. Filmen blev lite knasigt textad: Prästen pratade på latin. Själva predikan var på svenska. Så skulle det ha stått.

Har domkyrkans tornur tappat en visare? Hör domkyrkoklockare Sara Innefors förklara. Följ med och se Strängnäs domkyrka.

Vad är en domkyrkoklockare?

Klockare är ett gammalt ämbete i kyrkan, ett yrke med medeltida anor. I äldre tid var uppgiften att ringa i klockorna - och det hörs ju på namnet. Klockaren skulle också leda församlingssången. Det vanliga var också att klockaren skulle hjälpa prästen att hålla ordning på församlingens handlingar och dokument. Redan i de gamla landskapslagarna omnämns klockaren.

Med tiden krävdes att klockaren var både kunde läsa och skriva. Det blev nog en del arbete med räkenskaperna också. Helst skulle klockaren kunna svara för en del kristendomsundervisning och dessutom vara något kunnig i sjukvård. På 1700-talet blev det vanligt att klockaren skulle spela på orgeln, som nu blev allmänt förekommande i kyrkorna.

I Strängnäs är domkyrkoklockaren idag chef för vaktmästeriet i församlingen och har ett samlat ansvar för det dagliga praktiska arbetet i domkyrkan. I andra församlingar kan klockare vara titel för den som är chef för församlingsexpeditionen, sekretaren i kyrkorådet eller fastighetsansvarig. Så även om klockaren inte behöver lika mångkunning som sina föregångare för 200-300 år sedan, så är det en tjänst med ett många olika och viktiga uppgifter.