En liten gul blomma sticker upp genom ett hål i istäcke på marken.
Foto: Shutterstock

Behöver du någon att prata med?

Ibland går livet inte riktigt ihop. Arbetslöshet, dödsfall, ensamhet, sjukdom och mycket annat kan göra att det känns som att livet har gått sönder. Läs mer om kyrkans möjligheter att erbjuda olika typer av samtalsstöd.

Det kan gälla något stort, det kan gälla något litet. Det kan handla om livet, det kan handla om Gud. Huvudsaken är att det är viktigt för dig.

Ibland är det bara en vag känsla av olust. Något som inte riktigt går att sätta fingret på, men som ligger och gnager. Eller så kanske livet känns helt okej - kanske till och med fantastiskt - men frågorna finns där ändå.

Oavsett vad du går och bär på, så kan det vara bra att prata med någon. Någon som inte tror att hon redan känner dig. Någon som inte har alla svaren. Någon som bara vill lyssna. Det spelar ingen roll om du är ung eller gammal, troende eller inte troende. Vi finns här.

På den här sidan kan du läsa om samtalsstöd med präst eller diakon, besök från ideell medarbetare i besöksgrupp, och kontaktmöjligheter med Kyrkans SOS och Jourhavande präst.

Tystnadsplikt

Både präster och diakoner har tystnadsplikt. För präster är tystnadsplikten absolut. Det betyder att prästen aldrig får avslöja något som sagts i ett enskilt samtal – inte ens inför en domstol. Diakonen får inte heller berätta det som sagts, om inte ett barn far illa eller någon riskerar att bli skadad. Då får och bör diakonen anmäla det.

Bikt

Bikten är ett samtal med en präst där du får möjlighet att inför Gud lägga fram det du vill be om förlåtelse för. Under biktsamtalet får du ta emot Guds förlåtelse och du får hjälp att förlåta dig själv.

Stöd

Om du har ekonomiska problem eller behöver hjälp, till exempel i kontakt med myndigheter, så är det diakonen som bäst kan hjälpa dig.

Samtalet

Samtalen är alltid kostnadsfria. Du och den präst eller diakon du vill prata med bestämmer tid för att ses. Oftast blir det i församlingshemmet. Samtalet brukar vara knappt en timme. Du behöver inte komma till mer än ett samtal om du inte vill. Du bestämmer själv om ni ska prata om kristen tro eller ej.

Välkommen att kontakta diakon och präster! Kontaktuppgifter finns längre ner på sidan.

 

   Besöksgrupp

   I Svenska kyrkan har vi besöksgrupper med ideella medarbetare som gärna besöker dig när du känner dig ensam eller bara vill ha lite sällskap. De har också möjlighet att ta en promenad med dig eller följa med vid kortare ärenden.

   Om du vill ha besök av någon från besöksgrupperna, så kontakta vår expedition.

   Två kvinnor sitter vid matbordet och pratar.

   Besöksgrupp

   Vill du vara med och göra vardagen lite gladare för någon annan?

   • Pastorsexpeditionen Stora Lundby församlingshem

    Stora Lundby-Östad pastorat

    Administration

    Mer om Pastorsexpeditionen Stora Lundby församlingshem

    Telefontid måndag-fredag kl 10-12

   Kyrkans SOS och jourhavande präst

   Under eftermiddagar och kvällar finns möjligheten att kostnadsfritt ringa eller skriva till Kyrkans SOS. 

   Ring 031-800 650 följande tider:

   • vardagar kl 13-21
   • lördagar, söndagar och helgdagar kl 16-21

   Skriv via webbtjänsten SOS-brevlådan.


   Mellan kl 21 och 06 finns möjligheten att ringa Jourhavande präst. Ring 112 och be att få prata med en präst.

   Läs mer om Kyrkans SOS och Jourhavande präst via länkarna nedan.

   Kyrkans SOS

   Kyrkans SOS är en fristående ideell organisation som erbjuder kris- och samtalsjour. Du kan ringa SOS-telefonen eller skriva till SOS-brevlådan. Du får vara anonym. För dig mellan 12 och 25 år finns Nätvandrarchatten.

   En manlig präst pratar i mobiltelefon.

   Jourhavande präst

   Behöver du någon att prata med? Jourhavande präst lyssnar. Du kontaktar Jourhavande präst via telefon, digitalt brev eller chatt.

   Diakoniemblem

   Diakoni

   Diakoni betyder tjänande. Det är kristen tro i praktisk handling och kyrkans sociala stöd till människor i behov. Det kan handla om ett samtal, en gemenskap, öppen förskola, att få sällskap till handläggare och mycket annat.