Personuppgiftsbehandling

Svenska kyrkan välkomnar Dataskyddsförordningen. Respekten för varje människas integritet är en del av vår identitet som kyrka. Vi vill vårda det förtroende som du som medlem eller anställd, förtroendevald och ideell medarbetare ger oss genom att hantera dina personuppgifter på ett tryggt och säkert sätt.

För oss inom Svenska kyrkan är det viktigt att du ska känna dig trygg med hur vi hanterar dina personuppgifter. Därför är vi öppna med hur vi hanterar dina personuppgifter. Vi skyddar den information som du anförtror oss med, samt följer de lagar och regler som finns för att skydda din integritet. Personuppgiftsbehandlingen regleras av EU:s dataskyddsförordning, även kallad GDPR. Du har enligt dataskyddsförordningen t ex rätt att få ett utdrag av dina personuppgifter samt information om hur vi behandlar dem.

I korthet innebär vår hantering av personuppgifter följande:

  • Personuppgifter kommer endast att sparas så länge som det är relevant
  • Du kan när som helst begära ett utdrag över var dina personuppgifter finns med
  • Du kan begära att dina uppgifter ”glöms bort” i listor
  • Dina personuppgifter behandlas på ett säkert sätt och endast av anställd personal

För cookiehantering se https://www.svenskakyrkan.se/kakor

Dina rättigheter

Du har enligt dataskyddsförordningen rätt att utan kostnad få ett utdrag av de personuppgifter som vi behandlar om dig samt information om hur vi behandlar dem, under förutsättning att du kan visa din identitet.

Du har även rätt att begära rättelse eller komplettering av de personuppgifter som vi behandlar om dig. Under tiden vi kontrollerar om uppgifterna är korrekta kan du begära att behandlingen av dina personuppgifter begränsas, vilket innebär att de endast får lagras av oss tills vidare.

Om du anser att vår behandling av dina personuppgifter är olaglig eller inte sker på ett korrekt sätt har du en rätt att inge ett klagomål till Integritetsskyddsmyndigheten.

Kontakt

Om du har frågor om vår behandling av dina personuppgifter, hör av dig till oss. Kontaktuppgifter finns längre ner på sidan.

Personuppgiftspolicy

Stora Lundby-Östad pastorats personuppgiftspolicy, antagen av kyrkorådet 2018-05-24.

Jobbansökan

Så här behandlar vi dina personuppgifter om du söker en tjänst i Stora Lundby-Östad pastorat

Dataskyddsombud

Dataskyddsombud för Stora Lundby-Östad pastorat är jurist Dan Hammarlund, Xeeda AB.

Kontakt: 08-22 88 40, dso@xeeda.se