glad personal.

Kontakt

Välkommen att höra av dig till oss som arbetar i Stora Lundby-Östad pastorat, på kyrkogårdarna och i förskolan.

Kontakta pastorsexpeditionen

Till expeditionen i församlingshemmet i Gråbo vänder du dig när du vill boka tid för dop eller vigsel. Här kan du också få svar på frågor om gudstjänster och grupper.
Välkommen att kontakta oss!

Besöksadress

Lundbyvägen 12, Gråbo
Öppettider helgfri måndag-fredag 9-15

Tel. 0302-49 61 00, telefontid måndag-fredag kl 10-12

stora.lundby-ostad.pastorat@svenskakyrkan.se

Kyrkogårdsförvaltning

Till kyrkogårdsförvaltningen vänder du dig när det gäller frågor om begravning, gravplats och kyrkogård.
Välkommen att kontakta oss!

Besöksadress:

Stora Lundby kyrkogård, Stora Lundby Kyrkväg,  443 42 Gråbo

Postadress:

Kyrkogårdsförvaltningen, Stora Lundby Östad pastorat,
Lundbyvägen 12, 443 43 Gråbo

Mejl:

storalundbyostad.kyrkogard@svenskakyrkan.se

Telefon:

0302-49 61 28, telefontid måndag-fredag kl 10-12

 

 

Kyrkogårdsförvaltningens sidor

 

Församlingsråd

För vädjande om kollekt eller gåvor, skriv till församlingsråden.

Stora Lundby-Östad pastorat
Stora Lundby församlingsråd
Lundbyvägen 12
443 43 GRÅBO

Stora Lundby-Östad pastorat
Östad församlingsråd
Lundbyvägen 12
443 43 GRÅBO

Medarbetare

I listan finns kontaktuppgifter till alla medarbetare, grupperade efter yrken.

Präster

  Diakon

   Musiker

    Pedagoger, barn- och ungdomsledare

     Administrativ personal

      Kyrkogårdspersonal

       Församlingsvärdinnor

        Förskolan