En kvinna går längs en skogsstig, framåt, bort från kameran. Träden har tappat sina löv och himlen är blå.
Foto: Pascal Debrunner

Leva vidare

För dig som förlorat en livskamrat eller nära anhörig ordnar vi regelbundet leva vidare-grupper för att tillsammans mötas och samtala.

Att förlora en nära anhörig kan innebära en av de mest omskakande upplevelser man är med om. Att få dela smärtan med andra i samma situation kan betyda mycket. Vi erbjuder därför samtalsgrupper en till två gånger om året, där vi själva med våra olika erfarenheter av sorg och förlust, hjälps åt att bearbeta och komma en bit på vägen.

Vi inbjuder regelbundet till Leva-vidare grupper. Om du tror detta är något för dig så hör gärna av dig.

Du är välkommen vare sig du är kyrkligt aktiv eller inte. Det finns också möjlighet till enskilt samtal med präst eller diakon. 

För mer information, kontakta Magnus Eriksson, präst.

Diakoniemblem

Diakoni

Diakoni betyder tjänande. Det är kristen tro i praktisk handling och kyrkans sociala stöd till människor i behov. Det kan handla om ett samtal, en gemenskap, öppen förskola, att få sällskap till handläggare och mycket annat.

Behöver du någon att samtal med?

Behöver du någon att samtala med?

Ibland går livet inte riktigt ihop. Arbetslöshet, dödsfall, ensamhet, sjukdom och mycket annat kan göra att det känns som att livet har gått sönder. Möjlighet till samtal finns både via kyrkans jourtjänst, jourhavande präst och våra anställda: diakon och präster.