Kyrkoråd Stora Lundby-Östad pastorat

Enligt kyrkoordningen ska varje pastorat ha ett kyrkoråd som styrelse. Kyrkorådets uppgift är att ha omsorg om församlingslivet och för att församlingens grundläggande uppgift blir utförd, tillsammans med kyrkoherde och arbetslag. De verkställer även kyrkofullmäktiges beslut.

Ordinarie ledamöter

 • Anders Dahllöw, ordförande, Partipolitiskt obundna i Svenska kyrkan, POSK
 • Jane Norrman, vice ordförande, Arbetarepartiet Socialdemokraterna
 • Cecilia Norberg, Samverkan i Stora Lundby-Östad pastorat
 • Hanna Hermansson, POSK
 • Ulla-Britt Wiman, Östad församlingslista i Stora Lundby-Östad pastorat
 • Renée Bengtsson, Socialdemokraterna
 • Krister Hagby, POSK
 • Rolf Backegårdh, Samverkan i Stora Lundby-Östad pastorat

Ersättare

 • Oliver Kårehag, POSK
 • Marie Larsson, Socialdemokraterna
 • Sören Persson, Samverkan i Stora Lundby-Östad pastorat
 • Malin Odén, POSK

Protokoll från kyrkorådet

En psalmbok, en kopp med godis och en träklubba ligger på ett bord.

Styrning och protokoll

Här kan du läsa församlingsinstruktion, policydokument och protokoll från kyrkofullmäktige, kyrkoråd och församlingsråd i Stora Lundby-Östad pastorat.