Kyrkoråd Stora Lundby-Östad pastorat

Enligt kyrkoordningen ska varje pastorat ha ett kyrkoråd som styrelse. Kyrkorådets uppgift är att ha omsorg om församlingslivet och för att församlingens grundläggande uppgift blir utförd, tillsammans med kyrkoherde och arbetslag. De verkställer även kyrkofullmäktiges beslut.

Arbetarpartiet socialdemokraterna

Jane Norrman

Rose-Mari  Karlsson  

Ersättare: Jan Karlsson

POSK (Partipolitiskt obundna i Svenska Kyrkan)

Hanna Hermansson (ordförande)

Anders Dahllöw

Kristina Dahllöw

Ersättare: Oliver Kårehag

Samverkan i Stora Lundby-Östad pastorat

Alf Hansson (vice ordförande)

Cecilia Norberg

Ersättare: Rolf Backegårdh

Östad församlingslista i Stora Lundby-Östad pastorat

Ulla-Britt Wiman

Ersättare: Aino Svensson