Kyrkofullmäktige Stora Lundby Östad Pastorat

Kyrkofullmäktige är högsta beslutande organ i pastoratet, och valdes av församlingsmedlemmar i Kyrkovalet i september 2018. De möts färre gånger varje år än församlingsråden och kyrkorådet, och har till exempel ansvar för pastoratets ekonomi.

Alf Hansson, ordförande

Rolf Brandt, vice ordförande

Arbetarpartiet Socialdemokraterna

Rose-Mari Karlsson

Rolf Brandt, vice ordförande

Jane Norrman

Anders Johansson

Erik Larsson

Ersättare:

Bengt Samuelsson

Jan Karlsson

Steve Norrman

Miljöpartister i Svenska kyrkan

Mona Eriksson

Partipolitiskt obundna i Svenska Kyrkan (POSK)

Hanna Hermansson

Anders Dahllöw

Ingela Olsson

Oliver Kårehag

Kristina Dahllöw

Magnus Löndén

Louise Hagby

Anders Parsbäck

Ersättare:

Malin Odén

Sofia Andersson

Ann-Louise Lorko

Christopher Nävås

Samverkan i Stora Lundby-Östad Pastorat

Jessica Svensson

Ingemar Hansson

Cecilia Norberg

Alf Hansson, ordförande

Elisabet Gustavsson

Ersättare:

Rolf Backegårdh

Margareta Hansson

Lars Erik Pettersson

Sverigedemokraterna

Alexander Christiansson

Ralf Dahlgren

Östad församlingslista i Stora Lundby-Östad pastorat

Ulla Britt Wiman

Sven-Erik Svensson

Kjell Hammer

Ersättare:

Evi Lillemägi

Lars-Gunnar Nordström