Hand som häller vatten på en ung planta.
Foto: Romolo Tavani

Dop

Vem som helst kan döpas. Oavsett ålder. Oavsett bakgrund. Oavsett livssituation. Välkommen in i en större gemenskap!

Så här går dopet till i Stora Lundby och Östad

Dopet sker i Stora Lundby eller Östad kyrka, antingen i en särskild dopgudstjänst eller i gudstjänsten på söndagen kl 11. Vi ordnar dopgudstjänster två lördagar i månaden i båda kyrkor.

På gudstjänsten är den första bänken reserverad för dopfamiljen. Barn som är med på dopet har möjlighet att leka en stund i ett rum längs bak i kyrkorna, om de vill.

Läs mer om kyrkorna.

Du väljer själv vad du vill att ditt barn ska ha på sig under dopet. Om du vill så finns det dopklänning för barn att låna. Dopklänningarna finns i flera storlekar och bokas när du bokar tid för dopet.

Läs mer om dopklänningarna som kan lånas.

Du kan boka doptid här på webben eller via vår kanslist på mejl eller telefon. Vi har telefontid måndag-fredag kl 10-12.

Kontaktuppgifter finns längre ner på sidan.

Någon vecka före dopet tar prästen kontakt med er för att boka in ett dopsamtal. Det är ett tillfälle när ni möts och pratar om dopet, både om dopets innebörd och om praktiska detaljer som val av musik och psalmer. 

Dopfesten i kyrkan kan fortsätta med ett kalas efteråt. I samband med dop kan ni gratis använda Stora Lundby kyrkstuga eller församlingshemmen i Gråbo eller Östad för dopkalas.

Ni bokar lokal i samband med webbokningen av dopet eller direkt hos kanslisten.

Läs mer om lokalerna du kan låna.

Boka tid för dop

Här kan du själv se lediga doptider och boka tid för dop. Här bokar du också lån av dopklänning och lokal för dopkalas.

Boka dop

Frågor? Boka annan tid?

Hittar du inte någon lämplig tid via webbokningen så kontakta pastorsexpeditionen via mejl eller telefon. 

  • Pastorsexpeditionen Stora Lundby församlingshem

    Stora Lundby-Östad pastorat

    Administration

    Mer om Pastorsexpeditionen Stora Lundby församlingshem

    Telefontid måndag-fredag kl 10-12

Allt om dopet – läs på Svenska kyrkans gemensamma sidor

En glad dopfamilj, faddrar och präst står långt fram i kyrkan.

Barndop

Dopet är en vacker tradition som kan samla familj, släkt och vänner. Men det är också en högtidsstund. Alla som är samlade får lyssna till Guds löfte om kärlek och omsorg om barnet.

Prästen håller sin hand på en konfirmands huvud när hon döps.

Att döpas som konfirmand

Om du inte döptes som barn, kan du ändå bli konfirmand. Under konfirmandtiden blir du erbjuden att döpas.

En vuxen man döps.

Att döpas som vuxen

Om du inte blivit döpt som barn kan du döpas som ung eller vuxen.

En liten flicka i famnen på sin fadder, en ung man.

Fadder

Vid barndop är det ofta faddern som bär barnet fram till dopet. Det är också vanligt att faddern medverkar vid dopet med exempelvis ljuständning eller textläsning.

En bebis med nyckelpigor på kläderna ligger på mage på golvet.

Rätt att döpa ett barn

Många föräldrar vill fira att de har fått barn och väljer att döpa det. Men en del frågar sig om det är rätt – borde inte barnet själv få bestämma?