Två händer som var och en har en guldring på fingret

Bröllop

Ni har funnit varandra. Att gifta sig är en av livets viktigaste och gladaste händelser och i vigselgudstjänsten får ni bekräfta er kärlek till varandra!

I nöd och lust

Att gifta sig kyrkligt eller borgerligt har samma värde inför lagen, men en kyrklig vigsel består av en gudstjänst med många symboler.

I Guds och alla vittnens närvaro lovar ni varandra att vårda kärleken och stå vid varandras sida livet ut. Tillsammans ber vi Gud att välsigna ert äktenskap och hjälpa er genom de svårigheter ni kommer att möta i livet.

Välkomna att viga er i kyrkan

Alla är välkomna att fira sitt bröllop i Svenska kyrkan, men minst en av er behöver vara eller bli medlem i Svenska kyrkan. Det är inget hinder om den andra tillhör en annan kyrka eller religion.

Stora Lundby brudkrona.
Stora Lundby församlings brudkrona Foto: Jonas Tobin

Antal deltagare vid dop, vigsel, begravning och gudstjänster under pandemin

Siffran inkluderar dopfamilj, brudpar och besökande i alla åldrar, men gäller inte tjänstgörande personal och andra medverkande (till exempel kyrkvärdar).  Vi räknar antal besökande/deltagare i entrén.

Max antal personer i ett sällskap i en kyrkbänk: 7 personer

Totalt i Östad kyrka: 70 deltagare

Totalt i Stora Lundby kyrka: 80 deltagare

Max antal personer vid borgerlig begravning, dopkalas, minnesstund, möte etc i församlingshem, prästgård och kyrkstuga: 50 personer 

Trots att regeringen har godkänt 300 deltagare med anvisad sittplats som maxtak vid sammankomster inomhus som gudstjänster, dop, bröllop och begravningar så krävs det fortfarande att man håller tillräckligt avstånd till personer från andra hushåll.

Stora Lundby och Östad kyrkor är inte tillräckligt stora för att det ska få plats så många när avstånden samtidigt ska hållas. Varannan bänkrad är avstängd för att smittsäkerhet ska kunna hållas. Vi uppmanar dig som besökare att hålla 1 meters avstånd till personer från andra hushåll.

Vi baserar antal besökare på rådande restriktioner och lokalernas utformning, och siffran kan komma att ändras. 

Boka tid för vigsel

Inför Gud och i denna församlings närvaro frågar jag dig…

Stora Lundby och Östad kyrkor har tid för vigsel på lördagar kl 15.00.

Det finns två brudkronor att låna, en i Stora Lundby och en i Östad.

Om du har frågor om vigsel, hör gärna av er till kyrkoherden eller boka tid för vigsel hos vår kanslist.