FeteLans grafik, med en tvspelande Jesus i en soffa
Foto: Theo

Anmälan

Anmälan Fetelan 9

 

Anmälan är stängd för i år.

Personuppgiftshantering

Dina personuppgifter kommer att sparas under tiden aktiviteten du är anmäld till pågår. Läs mer om hur vi hanterar personuppgifter på https://www.svenskakyrkan.se/storalundbyostad/personuppgiftsbehandling