Konfirmationen är ett minne för alltid

Hur kan man tro på Gud? Vem är Jesus och vad gjorde han egentligen? Kan man förlåta någon som gjort något hemskt? Vad är kärlek och måste man vara felfri? Konfirmation handlar om Gud och om det du tycker är viktigt i livet. Vi vill ge dig en chans att lära dig mer om kristen tro och det är okej att fråga om allt.

Konfirmandtiden är ett minne för livet

Konfirmation handlar om Gud och om det du tycker är viktigt i livet. Du får en chans att lära dig mer om kristen tro och det är okej att fråga om allt.

Det år du fyller femton bjuder Svenska kyrkan in dig till konfirmation. Ordet konfirmation betyder bekräftelse och med det menas bekräftelse av ditt dop och dig.

När du döps får du nämligen löftet att Gud alltid finns med dig genom livet. Under konfirmandtiden får du möjlighet att upptäcka vad det betyder.

Träffas ofta eller åka på läger

I en del församlingar träffas konfirmandgruppen regelbundet under ett läsår. I andra församlingar är konfirmandtiden koncentrerad till några veckor på sommarlovet. Du kan också åka på ett konfirmationsläger med en inriktning som du är intresserad av.  

Nya kompisar och mer kunskap

Efter konfirmationen hoppas vi att du har fått svar på dina frågor, fått nya kompisar, haft jätteroligt, och att du har lärt dig mer om Gud, livet och världen. Kanske var kristen tro något för dig, kanske inte, men du vet vad det handlar om.