Uttalande av biskop Eva Brunne angående #vardeljus

Det är självklart för mig att vara en del av #metoo-rörelsen. Genom #vardeljus står jag i solidaritet med medsystrar i andra branscher och organisationer.

Det berör mig djupt att ta del av vittnesmålen om övergrepp och trakasserier inom Svenska kyrkan. Samtidigt känner jag en lättnad och ett framtidshopp när dessa berättelser nu kan komma fram i ljuset.

Nu måste det vara nog!
Skam, ansvar och skuld för dessa övergrepp måste placeras där de hör hemma. Hos förövarna.

Jag vet sedan länge att kyrkan inte är en fredad zon när det gäller övergrepp och trakasserier. Det har jag egen erfarenhet av.

Inom Svenska kyrkan pågår sedan många år ett förebyggande arbete. 

I våra riktlinjer betonas att sexuella övergrepp och trakasserier är oacceptabla, strider mot kristen människosyn och kan vara en brottslig handling.

Nyligen kom materialet Trygga möten som riktar sig till konfirmandungdomsledare.

I varje stift finns två kontaktpersoner, en man och en kvinna som utses av biskopen, som är utbildade för att stödja den som upplevt kränkningar av sexuell karaktär inom Svenska kyrkan.

I och med #metoo och #vardeljus står det klart att allt detta arbete måste aktualiseras på alla nivåer i kyrkan, för att trygga våra mötesplatser för alla människor. Kyrkan har ett högt förtroende bland många människor och det är oacceptabelt när det missbrukas.

Jag kommer fortsatt att arbeta för allas rätt till sin egen kropp och för att människors upplevelser och berättelser ska tas på allvar.

Eva Brunne, biskop i Stockholms stift

Stöd för den som utsatts för kränking i kyrklig miljö

Stockholms stifts kontaktpersoner är Erik Lundström och Eva Malmfors. De har som uppgift att vara ett stöd för den som blivit utsatt för kränkning i kyrklig miljö, av en anställd, förtroendevald eller ideell medarbetare inom Svenska kyrkan. Kontaktpersonerna är till för att lyssna, ge stöd och förmedla kontakter till myndigheter och organisationer.

Erik Lundström, tel 08-402 36 18

Eva Malmfors, tel 08-402 36 17

Läs mer om stöd efter sexuella övergrepp

Riktlinjer för arbetet mot sexuella övergrepp

Kontaktpersoner för arbetet mot sexuella övergrepp