Så kan du engagera dig

I Stockholms stift finns flera möjligheter att engagera sig i de internationella frågorna. Här är några exempel.

När människor med ett engagemang går samman händer något positivt. Foto: Malin Wrigstad/Ikon

Engagera dig i en internationell grupp

Var med och stärk de internationella frågorna i din hemförsamling. Engagera dig i den internationella gruppen, motorn i församlingens internationella arbete. Den bevakar internationella frågor genom att engagera, inspirera, informera, påverka och ansvara för insamlingsarbetet.

I den internationella gruppen samlas allt församlingen ser som sitt internationella engagemang: Act Svenska kyrkan och till exempel Svenska kyrkan i utlandet, EFS, Svenska Kyrkans Unga, vänförsamlingar och Fairtrade.

Internationella gruppens uppdrag

Alla som känner engagemang för och aktivt vill stödja Act Svenska kyrkan och dess internationella arbete är välkomna. Plats finns både för den som vill göra en liten eller tidsbegränsad insats och för den som vill lägga ner mycket tid.

Kontakta församlingen så kan de berätta mer om sitt internationella arbete.
Församlingarnas webbplatser

Delta i ett volontärprogram för unga vuxna

Den som är mellan 18-30 år kan söka till utbytesprogrammet Ung i den världsvida kyrkan, engagera dig för global rättvisa som Ageravolontär eller ansöka om deltagande i praktikantprogrammet.

Ung i den världsvida kyrkan

I utbytesprogrammet Ung i den världsvida kyrkan, får stipendiaterna under tre månader dela liv, vardag och verklighet i en kyrka i Brasilien, Costa Rica, Filippinerna, Sydafrika eller Tanzania. Du får följa kyrkans arbete, gudstjänster och samhällsengagemang och delta i livet i lokalsamhället.

Läs mer om Ung i den världsvida kyrkan

Ageravolontär

Det finns även möjlighet att söka till vårt volontärprogram för påverkansarbete och opinionsbildning. Som Ageravolontär kan du bedriva politisk påverkan genom aktion, information och livsstilsarbete. Du ingår i ett nationellt nätverk och erbjuds såväl grundutbildning som löpande kompetensutveckling. Många av våra ageravolontärer engageras i uppdrag både i Sverige och utomlands.

Praktikantprogrammet

Målet med praktiken är att unga människor mellan 20 och 30 år ska få en chans att skaffa sig nya kunskaper som blir till nytta för Svenska kyrkan och stiftet. De får också bidra med dina egna kunskaper och erfarenheter, så att den kyrka eller organisation de besöker får nya perspektiv genom praktiken.

Läs mer om praktikantprogrammet

 

Vill du veta mer om hur du kan engagera dig, och om arrangemang på stiftsnivå, kontakta stiftshandläggare Margareta Wennlund, margareta.wennlund@svenskakyrkan.se