Foto: Gabriella Pedersen

Ömsesidighet och jämlikhet fokus för Goda grannar

Hösten 2015 övernattade över 4 000 transitflyktingar i natthärbärget i Stockholms moské och i Katarina församlings lokaler. Då såddes fröet till det som idag är projektet Goda grannar.

Idag omfattar den interreligiösa verksamheten rådgivning, samhällsinformation och språkcafé för asylsökande och nyanlända. Verksamheten är ett samarbete mellan Svenska kyrkan på Södermalm, Stockholms moské och biståndsorganisationen Islamic Relief.
– Det finns en symbolisk tanke bakom placeringen inte långt från Katarina kyrka. Vårt samarbetet bygger på ömsesidighet och jämlikhet mellan moské och kyrka, män och kvinnor, säger Kerstin Bergeå, anställd av Katarina församling för att arbeta med Goda grannar på Östgötagatan på Södermalm.

Restaurang bjuder på gratis pizza

Projektet Goda grannar länkar ihop nya och etablerade svenskar med varandra och arrangerar olika aktiviteter. Verksamheten är beroende av ideella och samlar ett brett nätverk av människor. För närvarande är över 60 volontärer knutna till Goda grannar.  

Fyra kvällar i veckan - måndag till torsdag - hålls språkcafé på Östgötagatan, kvällar som lockar mellan tjugo och trettio personer. Måndagens språkcafé ska starta om en timme. Kerstin Bergeå förbereder termosar med tevatten och kaffe i det lilla köket intill entrén och berättar att kollegan Jalal Darir strax är på ingång; han hämtar de nygräddade pizzorna som en av de lokala pizzeriorna skänker. Jalal Darir är ordförande i Stockholms moské och arbetar tillsammans med Kerstin Bergeå i Goda grannar-uppdraget.  
– Det är mycket fotarbete vi gör, säger han och skrattar.

Ett 60-tal volontärer

Jalal Darir ställer ned pizzakartongerna och sätter sig vid bordet tillsammans med Kerstin Bergeå och två volontärer för att gå igenom kvällen. Känslokort, bilder och korta nyhetsartiklar ligger utplacerade på bordet för att inspirera till intressanta samtal. Christer Nordin är en av de 60 volontärer som är engagerade i Goda Grannar. Han är inne på sitt tredje år och har under hela tiden jobbat med språkcafét.
– För mig är det här ett sätt att ge tillbaka. Jag tycker att vi som svenska medborgare har många rättigheter och få skyldigheter. Att vara en god medmänniska är och har varit min drivkraft i arbetet. Och det fina är att jag får så mycket tillbaka, säger han.

Hjälper varandra

Det finns vissa ledord för verksamheten inom Goda grannar som alla involverade både ska känna till och följa. Vi hjälper inte andra, vi hjälper varandra, är ett av dem. Vi möter alla som söker hjälp med confidence in self-empowerment, ett annat. 
– Det här ledorden eller riktlinjerna har vi arbetat fram tillsammans och det har varit viktigt att vi kan samlas kring dessa. Vi pratar till exempel om att svenska språket är en nyckel till det svenska samhället och att vi i våra möten fokuserar mer på härifrån och framåt, än bakåt, säger Kerstin Bergeå.  

Öppnare och fredligare samhälle

Att det interreligiösa samarbetet inom Goda grannar nu är inne på femte året tror både Jalal och Kerstin handlar om strävan efter en ömsesidighet och jämlikhet i alla delar av arbetet. Det har också varit viktigt att vare sig Svenska kyrkan eller Stockholms moské missionerar kring frågor om religion och religiös tillhörighet i detta sammanhang, något som de båda uppfattar har respekterats av båda parter. 
– Jag tror och hoppas att vi genom vårt samarbete visar att organisationer och församlingar med olika bakgrund, religioner och kulturer ger ett mervärde som bidrar till ett öppnare och fredligare samhälle för alla, säger Jalal Darir.

Idén sprider sig

Goda grannar har även spridit sig utanför Södermalm. Sedan 2016 finns ett lokalt arbete i Hallonbergen/Sundbyberg. Där samverkar Svenska kyrkan i Sundbyberg, Syriskortodoxa kyrkan och Negashi-moskén. 
Sedan 2017 samverkar Goda grannar också med Norrmalms stadsdelsförvaltning och Norrtulls sportklubb i en gemensam satsning för barnfamiljer.  

Martina Croner