Goda grannar

Goda grannar bygger på samarbete med organisationer i Stockholm där människor på flykt, nyanlända och asylsökande kan få det stöd och den vägledning som behövs.

Hösten 2015 initierade Katarina församling, Stockholms moské och Islamic relief Goda Grannar. Vi har vi en gemensam övertygelse att vi oavsett religion eller etnicitet kan hjälpa, lära och lita på varandra. Vi respekterar våra olikheter och välkomnar var och en att berika våra kulturer med erfarenheter och kunskaper. Vi tror att vårt samarbete kan bidra till en fredligare värld och ett öppnare samhälle. Vi vill vara Goda Grannar.

Goda grannar samverkar med ett stort antal organisationer som Hej främling!, Manuel, Södergården, Ibn Rushd och Sensus studieförbund, Stockholm stad, Scouterna m fl. Tillsammans med frivilla utgör vi ett brett nätverk av människor som har goda kunskaper om Stockholm, språk, juridik, ekonomi, skola, socialtjänsten och arbetsmarknad.

Vi erbjuder rådgivning, samhällsinformation och språkundervisning till människor på flykt, nyanlända och asylsökande. Goda grannar vill kunna ge stöd och den vägledning som behövs och har olika verksamheter på fler platser i Stockholm. Läs mer om dem här: www.goda-grannar.se/verksamhet 

Du behövs!

Fyra år efter Goda grannars uppstart möter vi fortfarande en stor grupp nyanlända som behöver lära sig svenska. Vill du hjälpa till? På våra öppna mottagningar för rådgivning söker vi dessutom fler som vill ge av sin kunskap inom juridik och rådgivning.

Som volontär i Goda grannar kan du:
- lära ut svenska språket, umgås och samtala i våra språkcaféer
- hjälpa våra besökare i rådgivningen
- finnas som praktisk vägledare

Vill du engagera dig som volontär? Har du tips på verksamheter vi kan samarbeta med? Hör av dig! Kontakt: kerstin@goda-grannar.se 

Väl mött – ditt engagemang kommer göra skillnad!
Kikki Högdahl, projektledare
www.goda-grannar.se