Svenska kyrkan presenterar ny film om sin skogsförvaltning

Nyhet Publicerad Ändrad

Nu har Svenska kyrkan släppt en film om sitt skogsinnehav, ”Kyrkan och skogen – en film om virke, värderingar och vägval”. Filmen är gjord på uppdrag av ENSO (Egendomsförvaltningarnas Samarbetsorgan), och vill skapa förståelse för att frågor om skogen är komplicerade.

Skogen är en del av prästlönetillgångarna, och bidrar med ungefär 300 miljoner kronor om året till Svenska kyrkans verksamhet. Det rör sig om 400 000 hektar skogsmark, vilket motsvarar 1,7 procent av landets skogsmark, och gör Svenska kyrkan till den femte största förvaltaren av skogsmark i Sverige. Mest skog förvaltar kyrkan i norr och i Växjö stift. Stockholm är det stift i Sverige som har minst skog.

Filmen försöker balansera de olika perspektiven – en del direkt motstridiga – och vill förmedla grundläggande kunskaper om skogsbruket, redovisa aktuella utmaningar som förvaltningen står i samt bidra med förståelse för att frågorna om skogen inte alltid har ett enkelt svar. Den är tänkt att visas såväl internt som i externa sammanhang.

Kyrkomötet beslutat om att utreda kyrkans skogsbruk. Kyrkostyrelsen ska utreda hur kyrkoordningens bestämmelser ska utformas för att säkerställa en så ekologiskt, ekonomiskt, socialt och andligt hållbar skogsförvaltning som möjligt utifrån mänskliga rättigheter, biologisk mångfald och klimatet.

Läs mer: Om prästlönetillgångarna på nationella webben.