Foto: Magnus Aronson/Ikon

Glädje när fem präster och två diakoner vigdes i Storkyrkan

Nyhet Publicerad Ändrad

Biskop Andreas vigde nya präster och diakoner i Storkyrkan i söndags, den 22 januari. Varje termin är det en stolthet och en glädje i vårt stift att hälsa nya medarbetare välkomna i Kristi kyrka.

De fem prästkandidaterna som vigdes är Embla Trygg, som ska tjänstgöra i Gustaf Vasa församling, Ulrika Schlasberg, som tilldelats Boo församling, Myrna Siri, missiverad till Domkyrkoförsamlingen, Sofie Söderin, som kommer att tjänstgöra i Skärholmens församling, och Anna Unghammar, i Ekerö pastorat.

Även två diakonkandidater vigdes. De är Simon Aspberg, som kommer att tjänstgöra i Katarina församling, och Eva Sharp, som är missiverad till Lidingö församling.

På bilden: Biskop Andreas tillsammans med de nyvigda kandidaterna, från vänster: Sofie Söderin, Anna Unghammar, Simon Aspberg, Myrna Siri, Eva Sharp, Ulrika Schlasberg, Embla Trygg och tillförordnad domprost Ulf Lindberg.

Här kan du läsa biskop Andreas vigningstal.