Klimaträttvisa

Människor som lever i fattigdom är de som har bidragit minst till att skapa klimatförändringarna, men de drabbas först och värst.

Enligt organisationen Oxfam orsakar de 10 procent av världens befolkning som är rikast i världen hälften av alla klimatutsläpp, medan den fattigaste halvan av jordens befolkning orsakar 10 procent av alla utsläpp.

I diskussioner om klimaträttvisa betonas ofta att länder som Sverige inte bara har ett ansvar för de utsläpp som invånarna orsakar idag utan även ett historiskt ansvar för de utsläpp som gjorts under lång tid och som har bidragit till dagens temperaturhöjning.

Det starkaste argumentet för att Sverige ska ta ett stort globalt ansvar i klimatfrågan är kanske ändå att våra utsläpp per person fortfarande är ohållbart höga och att vi har resurser och goda förutsättningar att bidra till lösningar. Skulle alla i världen leva som vi i Sverige gör idag skulle ett biologiskt utrymme som motsvarar drygt fyra jordklot behövas.

Gör din röst hörd hos beslutsfattarna

Skriv under för klimaträttvisa!

Läs vidare om att hantera klimatångest

Att hantera sin klimatångest

Klimatfrågan är en enormt stor utmaning som berör våra innersta känslor och värderingar. Det uppstår lätt en blandning av passivitet och resignation – en sorts klimatdepression som lägger hinder i vägen för den handlingskraft som behövs idag.

Källor

Oxfam, 2015, ”Extreme Carbon Inequality: Why the Paris climate deal must put the poorest, lowest emitting and most vulnerable people first”, https://www-cdn.oxfam.org/s3fs-public/file_attachments/mb-extreme-carboninequality-021215-en.pdf  

World Council of Churches, 2013, Minute on Climate Justice. Adopted at 10th Assembly, 30 October to 8 November 2013, Busan, Republic of Korea. *** Svenska kyrkan, 2010, Klimat, hunger och global rättvisa. Om hur det hänger ihop och vägar till förändring. https://studylibsv.com/doc/265935/ klimat--hunger-och-global-r%C3%A4ttvisa  

Global Footprint Network, Advancing the Science of Sustainability, http:// www.smart-development.org/news/2017/1/27/global-footprint-networkadvancing-the-science-of-sustainability  (hämtad 2019-06-19).