Foto: Magnus Aronson

Inför Allhelgonahelgen

Under Allhelgonahelgen samlas människor på kyrkogårdar och begravningsplatser runt om i Sverige för att tända ljus och minnas, ge rum för sorg och saknad men även för tacksamhet och hopp.

Saknaden och sorgen har många ansikten och många upplever tröst och hopp inför framtiden när det som är svårt kan delas med andra i gemenskap.

Graven eller minneslunden på kyrkogården blir ofta en viktig plats där då och nu möts och länkas samman. En plats som på ett särskilt sätt påminner om dem som gått före, men som också ger rum för livet här och nu för de efterlevande.

Många församlingar har kyrkorna öppna under allhelgonahelgen för ljuständning, gudstjänster, konserter och samtal.

Jesus säger till var och en: ”Jag är med er alla dagar till tidens slut”. Vi går som människor aldrig ensamma; vi går med varandra och med Gud. All tid.

Gud, i höstmörkret tänder vi ljus
på våra när och kärs gravar.
Vi minns och tackar dig
för vad de betytt för oss.

Gud, du glömmer ingen enda av oss 
inte ens när vi dör.
Hjälp oss att kunna lita på
att vare sig vi lever eller dör
så är vi kvar hos dig.

I Jesu namn.
Amen

Läs mer om Allhelgonahelgen på nationella sidorna

Allhelgonahelgen

Allhelgona är den tid på året då vi tillsammans med människor i Sverige och världen uppmärksammar och minns dem som har lämnat det här livet. Det är en helg då vi påminner oss om att döden finns, och drabbar oss alla. I kyrkan påminns vi också om att det finns hopp om ett liv efter döden.