Foto: Mats Aronson/Ikon

Teckenspråkig församlingsverksamhet

En av grunderna i vår lutherska kyrka är att varje människa har rätt att utan omvägar få tillgång till evangeliet i sin egen kultur och på sitt eget språk.

Teckenspråkig församlingsverksamhet i Stockholms stift

I Stockholms stift finns ca 2000 personer som är döva och ett stort antal som är teckenspråksanvändare.

I Högalids församling firas ungefär en gång i månaden teckenspråkstolkad huvudgudstjänst. Församlingen erbjuder mötesplatsen Gålöcafé, en verksamhet för ungdomar och unga vuxna med och utan behov av särskilt stöd, en onsdag i månaden under terminerna. Gålöcafé inleds med mässa i S:t Ansgarskapellet och därefter följer en programverksamhet. Såväl gudstjänst som programverksamhet är teckenspråkstolkad.

Högalids församling samverkar med familjedaghem och skolor och erbjuder teckenspråkstolkade vandringar och spel för att döva barn ska kunna ta del av jul- och påskberättelserna på sitt eget språk.

Församlingen samarbetar med teckenspråkstolksutbildningen på Södertörns folkhögskola.

Läs mer om mötesplatser i Högalids församling: https://www.svenskakyrkan.se/hogalid 

I Sofia församling firas Regnbågsmässan som är teckenspråkstolkad.

Läs mer om Regnbågsmässan: https://www.svenskakyrkan.se/sofia/regnbagsmassan 

Händer i kyrkan

Stockholms stift samverkar med övriga stift i Svenska kyrkan kring tidningen Händer i kyrkan, som utkommer 6 gånger per år. Den innehåller rapporter och information om vad som händer i det teckenspråkiga arbetet.

Du kan få  senaste numret av Händer i kyrkan 

Antingen kan du läsa aktuellt nummer tidningen här: Händer i kyrkan eller få tidningen hemskickad till dig i pappersformat. Den är som all annan församlingsinformation gratis.

Kontakt 
johanna.linder@svenskakyrkan.se 

Filmer på teckenspråk från Svenska kyrkan

Nedan finns en länk till Svenska kyrkans sidor om teckenspråk. Där finns flera filmer kring bland annat kyrkliga handlingar som dop, vigsel och begravning. Men även om tro, medlemskap och första hjälpen vid sorg.