Foto: Mats Aronson/Ikon

Teckenspråkig församlingsverksamhet

En av grunderna i vår lutherska kyrka är att varje människa har rätt att utan omvägar få tillgång till evangeliet i sin egen kultur och på sitt eget språk.

Utbildningar i teckenspråk för anställda, ideella och förtroendevalda i Stockholms stift:

Södertörns Folkhögskola i Stockholm

Grundkurs i teckenspråk, heltid eller halvtidsutbildning. Läs mer på skolans hemsida: sodertorn.fhsk.se

Västanviks folkhögskola i Leksand

Präster och diakoner som vill lära sig teckenspråk har även möjlighet att få kyrklig praktik som ett komplement till utbildningarna på skolan. (Kontakta jimmy.akerfeldt@svenskakyrkan.se i Strängnäs stift eller asa.gronberg@svenskakyrkan.se i Västerås stift för mer info om kyrklig teckenspråkig praktik). Västanviks folkhögskola är en helt och håller teckenspråkig miljö. https://www.vastanviksfhs.se/

Kontaktperson i Stockholms stift gällande utbildningar i teckenspråk är linda.olofsson@svenskakyrkan.se

Händer i kyrkan - tidning för teckenspråkigt arbete i Svenska kyrkan

Stockholms stift samverkar med övriga stift i Svenska kyrkan kring tidningen Händer i kyrkan, som utkommer 6 gånger per år. Den innehåller rapporter och information om vad som händer i det teckenspråkiga arbetet.

Teckenspråkig församlingsverksamhet i Stockholms stift

I Stockholms stift finns cirka 2 000 personer som är döva och ett stort antal som är teckenspråksanvändare.

I Högalids församling firas ungefär en gång i månaden teckenspråkstolkad huvudgudstjänst. Församlingen erbjuder också i samband med dessa mässor mötesplatsen Gålöcafé, en verksamhet för ungdomar och unga vuxna med och utan behov av särskilt stöd.

Högalids församling samverkar med familjedaghem och skolor och erbjuder teckenspråkstolkade vandringar och spel för att döva barn ska kunna ta del av jul- och påskberättelserna på sitt eget språk.  Läs om allt som händer för teckenspråkiga i Högalids församling här

I Farsta församling ordnas verksamheten Himmel och pannkaka, en mötesplats för unga personer med intellektuell funktionsvariation. Läs mer om Himmel och pannkaka här. https://www.svenskakyrkan.se/farsta/himmel-och-pannkaka

Slutrapport för projektet Teckenspråkig diakoni i Stockholms stift, inkluderat i Järfälla församling från december 2016.

En kvinna i stickad tröja talar teckenspråk mot kameran.

Samtalsjour för döva via bildtelefon

Svenska kyrkans nationella jourtelefon på teckenspråk har ett uppehåll under våren.

MED DÖVA I FOKUS - ANALYS OM TECKENSPRÅKIGT ARBETE I STOCHOLMS STIFT, SVENSKA KYRKAN

Specifik verksamhet och möjlighet till själavårdande samtal för teckenspråkiga har inte funnits i Stockholms stift på senare tid. Inte heller har stiftet kunnat erbjuda gudstjänster utifrån dövas egna behov. Därför har Stockholms stiftskansli nu tagit fram ”Analys om det teckenspråkiga arbetet i Stockholms stift”. Den är skriven av Annelie Darwich och sätter målgruppen döva och hörselskadade i centrum. Förhoppningen är att analysen blir startskottet för ett gemensamt byggande av dövkyrkan i Stockholms stift. 

Ladda ner analysen här pdf

Filmer på teckenspråk från Svenska kyrkan

Nedan finns en länk till Svenska kyrkans sidor om teckenspråk. Där finns flera filmer kring bland annat kyrkliga handlingar som dop, vigsel och begravning. Men även om tro, medlemskap och första hjälpen vid sorg.

En manlig präst står vid altaret och håller i en kalk.

Teckenspråk

Svenska kyrkans teckenspråkiga arbete vänder sig till dig som är teckenspråkig, döv eller finns i en teckenspråkig omgivning.