Meny

Flyktingpsykologi för journalister

En halvdag om hur du kan intervjua människor på flykt och vilka frågor som fungerar i mötet med andra kulturer. Nästa gång i Uppsala, datum kommer.

• Vad behöver du veta när du intervjuar människor på flykt?
• Vilka frågor fungerar? Och hur ska du förstå svaren?


När leg. psykologen Minna Forssell började jobba med asylsökande upptäckte hon att den västerländska psykologin inte var till nytta. För att förstå sina klienter måste hon lära om och nu delar hon med sig av sin kunskap till oss.

Träffa också Fadi Gawria, projektledare i Botkyrka församling, och Tara Tony, församlingspedagog i Vantörs församling. De arbetar med barn och unga som kommit till Sverige som flyktingar i projektet Barn i väntan, Barn i start.

SÅ GÅR DET TILL

09.00 börjar vi dagen. Minna Forsell berättar om migrationen som gränssituation och om de existentiella teman som obönhörligt väcks till liv. Fadi Gawria och Tara Tony berättar om sitt arbete med unga flyktingar och vilka människor de möter i sina församlingar. Workshop och tid för frågor i dialog. Lunch kl 12.

Välkommen!


Ann Lagerström, projektledare
Agneta Lagercrantz, kommunikatör i Stockholms domkyrkoförsamling

NÄR: Datum kommer, kl 9-13
VAR: Uppsala
ANMÄLAN: Länk kommer