Foto: Magnus Aronson / Ikon

Barn i Väntan - Barn i Start

Kurs för barn och ungdomar som vill lära sig mer om sig själva, asylprocessen och integration

Vad är BIV/BIS?

Barn i Väntan, BIV, är en kurs för barn vars föräldrar är asylsökande. Barn i Start, BIS, är en kurs för barn som är nyanlända i Sverige.

Fokus läggs på barnets egna känslor och tankar och behovet av att uttrycka dessa. Under BIV/BIS-kursen får barnen använda sig av flera olika uttryckssätt såsom bild, musik, rollspel och pedagogiska lekar.

Grupperna är åldersindelade och träffas 14 gånger, måndagar 16.00-18.00. Föräldragrupper erbjuds parallellt. Kursen är religiöst och politiskt obunden.

BIV/BIS är ett samverkansprojekt mellan IM och Svenska kyrkan, som leds av Botkyrka församling.

BIV kan hjälpa dig att...

  • upptäcka att du inte är ensam
  • känna gemenskap och träffa andra som är i liknande situation
  • få kunskap om asylprocessen
  • förstå att det inte är ditt fel om asylprocessen drar ut på tiden
  • förstå att det inte är ditt fel om mamma och pappa mår dåligt
  • få möjligheter att visa vad du känner
  • lära dig att du är värdefull som du är
  • känna trygghet i att det vi talar om stannar i gruppen

Kontakta Carolina Nilsson eller Nidal Mamo för mer information.

Carolina Nilsson

Carolina Nilsson

Botkyrka församling

Diakon, Verksamhetschef, Norra Botkyrka

Nidal Mamo

Nidal Mamo

Botkyrka församling

Norra Botkyrka, Fritidsledare

Mer om Nidal Mamo

Även arabisktalande