Other languages with Google Translate

Use Google to automatically translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Konfirmation

"Du vet väl om att du är värdefull. Att du är viktig här och nu. Att du är älskad för din egen skull. För ingen annan är som du." vers ur Psalm 791

Konfirmand 17/18

Under maj månad 2017 har det delats ut informationsfolder och anmälningsblankett till skoleleverna  i årskurs 8 i Ystads kommun. Längre ner på sidan finns länk till information och inbjudan till konfirmationsläsning, där finns även en anmälninsblankett att ladda hem. Samma sak gäller för dig som inte bor i församlingen men vill vara konfirmand hos oss.

Här hittar du informationsfoldern

Informationsfolder för konfirmandåret 2017/2018

Anmälningsblankett till konfirmandåret 2017/2018

 Här kan du läsa om Svenska kyrkan och konfirmation

Om konfirmation

Konfirmandtiden är ett minne för livet

Konfirmation handlar om Gud och om det du tycker är viktigt i livet. Vi vill ge dig en chans att lära dig mer om kristen tro och det är okej att fråga om allt.

Det år du fyller fjorton får du en inbjudan till konfirmation från Svenska kyrkan. Ordet konfirmation betyder bekräftelse och med det menar man i kyrkan bekräftelse av ditt dop och dig. När du döps får du löftet att Gud alltid finns med dig genom livet, oavsett vad som händer. Under konfirmandtiden får du möjlighet att upptäcka vad det betyder.

Träffas ofta eller åka på läger

Konfirmandtiden kan se ut på olika sätt. I en del församlingar träffas konfirmandgruppen regelbundet under ett läsår, antingen varje vecka eller en hel helg i månaden. I andra församlingar koncentreras konfirmandtiden till några veckor på sommarlovet. Då kan det handla om läger med olika inriktning beroende på vad du är intresserad av. Oavsett vilket alternativ du väljer tar det ungefär lika lång tid sammanlagt att konfirmeras.

Nya kompisar och mer kunskap

Om du väljer att konfirmera dig hoppas vi att du efteråt ska känna att du fått svar på dina frågor, att du fått många nya kompisar och haft en jätterolig tid, och att du lärt dig mer om Gud, Jesus, livet och världen. Kanske var kristen tro något för dig, kanske inte, men du vet vad det handlar om.