Om oss

Svenska teologiska institutet i Jerusalem (STI) är ett teologiskt studieinstitut med inriktning på bibelvetenskap, judaistik, religionsteologi, religionsdialog och religionsmöten. Institutet är en del i Svenska kyrkan.

Institutet eftersträvar att både upprätthålla gamla och utveckla nya dialoger och nätverk i och utanför Jerusalem. Här har de judisk-kristna dialogerna en särställning. Dialogerna är av olika slag och med deltagare från såväl den akademiska världen som de som arbetar som rabbiner, präster och imamer samt inom andra yrken. I våra kurser och konferenser försöker vi skapa möjlighet för deltagarna att möta representanter för dessa dialoger.

STI och våra samarbetspartners erbjuder tre typer av kurser:

  • Akademiska kurser i samarbete med universitet
  • Fortbildande kurser för yrkesverksamma
  • Folkbildande kurser i samarbete med Sensus studieförbund

Öppna föreläsningar

Som ett komplement till kursverksamheten inbjuder STI vid några tillfällen per år till öppna föreläsningar vid institutet. Vid dessa tillfällen medverkar såväl internationella, lokala som svenska föreläsare. Det skapar möjligheter för personliga möten och nätverkande för människor som annars inte möts på ett enkelt sätt. Föreläsningarna hålls på engelska.

Dialoggrupper

Flera dialoggrupper av olika karaktär bedriver mötesverksamhet vid STI. En del av erfarenheterna från dessa dialoggrupper tas även till vara i STIs kursverksamhet.

Forskning

Forskning genomförs vid STI i flera former. Det kan var gästforskare från olika universitet som bedriver forskning, eller har en skrivperiod förlagd vid institutet. Det kan också vara forskarseminarier med såväl svenskt, internationellt som lokalt deltagande.

Hans Kosmala bibliotek

I samarbete med Viktoria Hörnlund, bibliotekschef för HT-biblioteken vid Lunds universitet samt bibliotekarie Maria Hoen också vid Lunds universitet har biblioteket uppdaterats till ett modernt studiebibliotek med studieplatser och mötesmöjligheter för gästforskare och studenter.

Öppen trädgård och öppet hus

STI har sin trädgård öppen för allmänheten måndag till fredag 09.00-13.00 och tar årligen emot flera tusen besök som ofta, men inte alltid är planerade. Besökarna är svenskar, skandinaver, turister och judiska grupper som besöker Beit Tabor hus.

I samarbete med Jerusalems stad medverkar STI i det årliga kulturella evenemanget, Öppet hus. Under två dagar brukar STI ta emot mellan 500-700 besökare.

Evenemang

I samarbete med den Svenska församlingen i Jerusalem genomförs årligen evenemang som är djupt rotade i Sverige. Valborg, midsommar, Lucia och jul samlar svenskar och Jerusalemsbor i olika åldrar. Luciatåget brukar ha medverkande med såväl kristen, judisk som muslimsk bakgrund och är i sig en impuls till dialog och vänskap.

Svenska församlingen i Jerusalem

Sedan decennier samlar den Svenska församlingen i Jerusalem  till mässa varannan lördag i Birgitta kapellet vid STI. Vid några tillfällen firas mässorna på söndagar hos Birgittasystrarna på Olivberget och i Betlehem. Själavård och viss diakoni genomförs också. En nyhet från och med hösten 2019 är att församlingen startar barnverksamhet och öppnar ett litet församlingsbibliotek. Församlingens präst tar aktivt del i det lokala ekumeniska och religionsdialogiska arbetet. Särskild omsorg ges till de nordiska kontakterna och på ett pastoralt plan till den Palestinska Lutherska kyrkan ELCJHL.