Någon att tala med

Så får du stöd av Svenska kyrkan.

Behöver du någon att tala med? Svenska kyrkan erbjuder olika former av stödsamtal. Här nedan följer några exempel:

* Enskilt samtal med präst eller diakon

* Jourhavande präst per telefon

* Sorgegrupp

* Stödgrupp,  Anhöriggrupp till dementa

Du når journhavande präst genom att ringa 112 och bli kopplad.

Prästen har tystnadsplikt. Både prästen och den som ringer är anonyma för varandra.