Kyrkoårets högtider och gudstjänster

Varje gudstjänst som firas i Svenska kyrkan präglas av den del av kyrkoåret vi är inne i.

Under kyrkoårets högtider kan du läsa mer om de olika teman som präglar gudstjänsterna.
Under gudstjänster presenteras kortfattat de olika gudstjänster som firas i våra församlingar.