Foto: Cecilia Ramäng/IKON

Vigsel

Vigseln är ett minne för livet. Både för brudparet och för släkt och vänner. Ibland planeras ett bröllop långt i förväg - men vigseln i sig måste inte alls vara stor och påkostad. För Svenska kyrkans medlemmar är vigselakten i kyrkan gratis.

När planerna tar fart - börja med att boka datum, tid och kyrka. Boka i god tid om ni har önskemål om särskilt datum och kyrka. Ta kontakt med oss innan ni skickar inbjudningar så inte just er tid är bokad av annan aktivitet.

En kyrklig vigsel sker ofta i kyrkan. Det finns en ordning för Svenska kyrkans vigselakt. I samråd med musiker och präst kan paret komma överens om musik, sång och övrig utformning av akten. Prästen är ytterst ansvarig för vigselgudstjänsten och är den som fattar beslut i de olika momenten.  

Möte med präst och musiker
Efter att ni bokat datum och kyrka kommer en präst att ta kontakt med er  före vigseln.  Han eller hon kommer att gå igenom gudstjänstordningen, de valmöjligheter som finns inom ramen för ordningen och svara på era frågor. Ni lämnar även hindersprövningen till prästen vid mötet. Om vigseln sker på annat ställe än i kyrkan ingår det inte i arbetsuppgifterna för våra kyrkomusiker att spela.

Hindersprövning
Alla vigselpar måste ansöka om hindersprövning. Detta görs hos Skatteverket. Om ni önskar göra namnändring kan blanketter för det tas ut samtidigt.
Hindersprövningen gäller i fyra månader från det datum den utfärdats. De blanketter som ni återfår från Skatteverket överlämnas till vigselprästen så snart som möjligt. Efter vigseln skickar prästen tillbaka blanketterna till Skatteverket där er vigsel registreras och samtidigt som den också noteras i kyrkobokföringens register. Vid vigseln får ni ett vigselbevis från prästen. Notera att detta inte är ett juridiskt dokument och kan därför exempelvis inte användas vid ansökan om nytt pass. 

Övning
De flesta vigselpar önskar få öva i kyrkan en gång innan vigseln. Då träffas man i veckan innan eller vid annat överenskommet tillfälle på ort och ställe och går igenom gudstjänsten i sin helhet. Ofta försöker vi tillgodose dessa behov. Ta upp frågan med er vigselpräst och se om det finns möjlighet.

 

Hur hanterar vi era personuppgifter vid vigselbokning? Se här!

Foto: Magnus Aronsson/IKON

Steneby församling

Post och besöksadress        
Steneby församling              
Kallkällevägen 5a                     
666 94 Dals Långed                                                                                  

Telefon
expedition 0531-41035
ekonomi 0531-41036 

 

Mail
steneby.forsamling@svenskakyrkan.se