Foto: Louise Hedberg/IKON

Dop

Att boka dop

Kontakta församlingen för att bestämma ett datum för dopet. När dopet är bokat kommer den präst som ska döpa att kontakta er.

Dopsamtal
Innan dopet vill prästen träffa de som är vårdnadshavare för ett dopsamtal. Vid mötet lär prästen känna familjen och pratar om dopets innebörd. Även utformning av dopgudstjänsten med bland annat val av psalmer och vem som gör vad planeras tillsammans.

Dopgudstjänst
Vi erbjuder dopgudstjänster på lördagar och i söndagens gudstjänster. Kontakta oss för att se vilka tider som finns beroende på vilken kyrka ni önskar döpa i.

Dopet ger tillhörighet
Genom dopet blir man medlem i Svenska kyrkan.  

Dop kostar inget
Själva dopet kostar ingenting. Det gäller både i hemförsamlingen eller om man önskar döpa i någon annan församling.

 Hur hanterar vi dina personuppgifter vid dopbokning? Se här!

Mamma håller bebis under ett dop.

Dop

Dopet är en glädje och fest som bekräftar att vi alla ingår i ett större sammanhang och gemenskap – en församling och en världsvid kyrka som Gud har omsorg om.

Dopfunten i Tisselskog kyrka Foto: Nina Sandgren

Steneby församling

Post och besöksadress        
Steneby församling              
Kallkällevägen 5a                     
666 94 Dals Långed                                                                                  

Telefon
expedition 0531-41035
ekonomi 0531-41036 

 

Mail
steneby.forsamling@svenskakyrkan.se