Ödskölts kyrka
Foto: Tommy Löfgren

Begravning i Svenska kyrkan

När en familjemedlem, släkting eller vän dör är det viktigt att få ta ett sista farväl. I kyrkan har vi en begravningsgudstjänst då vi överlämnar den som avlidit till Gud.

Under begravningsgudstjänsten får vi tillfälle att sörja och visa kärlek och respekt för den döda. Om du vill kan du tacka för vad personen gett dig, eller säga förlåt för saker som inte blivit så bra mellan er.

Genom begravningsgudstjänsten visar vi också respekt för kroppen. Den läggs till vila och prästen lyser frid över den som dött och överlåter henne eller honom i Guds omsorg och kärlek.

 

MINNESSTUNDEN ÄR ETT TILLFÄLLE ATT MINNAS TILLSAMMANS
Efter gudstjänsten är det vanligt att de som varit där samlas för en stunds gemenskap i församlingslokalen eller någon annan lokal nära.

Minneslunden på kyrkogården i Steneby Foto: Nina Sandgren

 GRAVSÄTTNING PÅ OLIKA SÄTT
Vid gravsättningen av kistan eller askurnan deltar oftast bara de närmaste anhöriga, men man kan också göra det till en större samling. Även vid gravsättning i askgravlund är anhöriga välkomna att vara med medan kyrkogårdsförvaltningen tar hand om gravsättningen i en minneslund.

Här kan du få mer information om gravsättning.

Stoftet efter den döda måste enligt lag kremeras eller gravsättas senast en månad efter dödsfallet. Om kroppen kremeras ska askan gravsättas inom ett år efter kremation.

- Att planera en begravning

- Stöd i sorgen

 Hur hanterar vi dina personuppgifter vid begravningsbokning? Se här.

 

Steneby församling

Post och besöksadress        
Steneby församling              
Kallkällevägen 5a                     
666 94 Dals Långed                                                                                  

Telefon
expedition 0531-41035
ekonomi 0531-41036 

 

Mail
steneby.forsamling@svenskakyrkan.se 

Kyrkogårdsförvaltningen

Postadress                                
Kyrkogårdsförvaltningen          
Steneby kyrka 20                      
666 94 Dals Långed                

Mail
steneby.kyrkogarden@svenskakyrkan.se