Vuxen

i livets alla skeden och åldrar

Människans åldrar
Foto: Wreting, Bertil / Nordiska museet

Vi inbjuder till en stor variation

... men kanske inte har allt du önskar? Ge oss gärna förslag! kontakta då församlingsexpeditionen tel. 08-505 990 01.

Öppna mötesplatser

Gruppverksamheter