Flera olika tårtdekorationer till bröllop står på ett bord.
Foto: Ulrika Robsarve /Ikon

Vigsel

Låt er kärlek manifesteras i livets stora fest. Du och jag säger Ja till att bli vi. Välkommen att boka vigsel i Spånga kyrka eller i Kista kyrka!

”Dit du går, går också jag, och där du stannar, stannar jag.” Vigselakten har en dubbel funktion. Dels får de som gifter sig Guds välsignelse över sitt äktenskap och dels blir äktenskapet juridiskt giltigt.

Vigselaktens grundtanke är att äktenskapet är en Guds gåva och ett heligt förbund. Detta uttrycks genom läsning av bibelord, brudparets löften ”inför Gud och i församlingens närvaro”, bön över ringarna och välsignelse över brudparet.

Den som tillhör Svenska kyrkan har rätt att få vigas i Svenska kyrkans ordning. Det räcker om en av er är medlem så är ni välkomna att vigas i någon av våra kyrkor. Det kostar inget att gifta sig i Svenska kyrkan.

Vigseltider 

Spånga kyrka lördagar kl 16.00

Kista kyrka
lördagar kl 13.00, 14.00 eller 15.00

Ta kontakt med bokningen för att boka vigsel.

Välsignelse

Är ni gifta enligt en annan kyrkas ordning eller har gift er borgerligt, kan ni få en välsignelse över ert äktenskap. Dessa välsignelser sker vid någon av våra förrättningstider på lördagar i kyrkan, se ovan, eller eventuellt vid annat tillfälle.

Ta kontakt med bokningen för att boka välsignelse.

Liten pojke överlämnar ring på bröllop.

Bröllop

Planerar du och din partner att gifta er? I kyrkan får ni ett välsignat bröllop. Vi berättar om vigselgudstjänsten och hur ni bokar präst och kyrka. Och lite tips om annat att tänka på också.

Spånga kyrka

Spånga kyrka

Spånga kyrka är en mycket viktig länk mellan traktens äldsta historia och dagens samhälle. De ursprungliga delarna av den nuvarande Spånga kyrka byggdes någon gång mellan 1140 och 1159.

Kista kyrka

Kista kyrka

I gamla tider var kyrkan och kyrkbacken samlingsplats och kontaktpunkt för sockenborna. Detta hade man i minnet när Kista kyrka byggdes, och gjorde en "kyrkbacke" under tak mellan kyrkorummet och församlingslokalerna.

En kvinna sitter med datorn vid skrivbordet och pratar i mobiltelefon.

Bokning

Boka tid för dop, vigsel eller begravning, hyra en lokal eller andra frågor om Spånga-Kista församlings lokaler.