Meny

Öppna mötesplatser

Vi inbjuder till olika former av mötesplatser. Dessa anordnas regelbundet med olika tidsintervaller, men det kan också handla om en enstaka samling som aldrig återkommer.

Mötesplats
Bild: IKON