Foto: Magnus Aronson /Ikon

Onsdagsträffar i Spånga församlingshus

Varannan onsdagseftermiddag öppnar vi upp med andakt, sång, musik, föredrag, kaffe och gemenskap

Välkommen till fina program på våra onsdagsträffar i Spånga församlingshus. Vi börjar med andakt och fika innan programmet tar vid. Varje träff håller på i en och en halv timme.

Program onsdagsträffar

31 januari: Varma toner i vinterkylan. En härlig blandning av allt från opera, musikal och visor till romans. Emilia Feldt, sång och Cecilia Olsson, piano.

14 februari: Livet & kärleken i dikt och ton. Linnéa Sallay, sång och fiol. Andreas Nilsson, accordeon.

28 februari: En trevlig musikstund på vår fina flygel. Olle Eilestam spelar.    

13 mars: Kvinnor, kärlek och konst. Hilma af Klint och Anna Cassel. Marie Cassel berättar.

27 mars: Visor av Birger Sjöberg, Evert Taube och andra. David Bergström, sång och piano, Rolf Bergström, dragspel.

10 april: Melodier vi minns. Trio me’ Bumba uppträder.

24 april: Från rock till visa. K-märkt, Lennart, Stefan och Perra - tre glada musikanter.

Insamlade medel går till Act Svenska kyrkan

Det mesta som arrangeras av Spånga-Kista församling är gratis för dig som deltar. Om du dricker kaffe, fikar, äter en smörgås eller soppa bjuder vi. Du är varmt välkommen att bjuda vidare genom att ge en gåva till vår insamling.

Spånga-Kista församling stöder Act Svenska kyrkans fokusområde Försörjning och klimaträttvisa. 

Det här går din gåva till:
  • Utbildningar i hållbart jordbruk.
  • Tåliga grödor och skogsskydd.
  • Yrkesutbildningar för att människor ska kunna försörja sig själva och sina familjer.
  • Stödjande boenden för barn som annars skulle leva på gatan utan försörjning.
  • Säkra matförsörjningen trots klimatförändringarnas konsekvenser.
  • Kvinno- och spargrupper där människor får utbildning i sina rättigheter och hur de gemensamt kan spara och låna till större investeringar tillsammans.

Klicka här för att läsa mer på Act Svenska kyrkans hemsida.