Foto: Gustaf Hellsing/IKON

Så behandlar vi dina personuppgifter

Din personliga integritet är viktig för oss och därför vill vi informera om var dina personuppgifter hämtas ifrån, hur vi använder dem och vilka rättigheter du har.

Vad är GDPR?

GDPR står för General Data Protection Regulation och är dataskyddslagen som började gälla inom EU den 25 maj 2018. GDPR ersatte den svenska personuppgiftslagen (PuL).

Hur hanterar vi personuppgifter i Solna församling?

Ibland behöver vi samla in personuppgifter om dig eller den du är vårdnadshavare för. Vi gör det för att ni bland annat ska kunna få vårt digitala nyhetsbrev, ta del av utskick och delta i vissa av våra aktiviteter.

Vi sparar inte personuppgifterna längre än vad som är nödvändigt. När uppgifterna inte längre fyller något syfte raderas de från våra register. Du kan när som helst begära att få information om vilka personuppgifter vi har som rör dig och den du är vårdnadshavare för.

Vill du veta mer om dina rättigheter eller hur vi i Solna församling hanterar dina personuppgifter är du välkommen att skicka ett mejl till solna.forsamling@svenskakyrkan.se
Församlingens dataskyddsombud är Linda Grafström linda.grafstrom@svenskakyrkan.se.

Här kan du läsa mer om hur Svenska kyrkan behandlar dina personuppgifter